Nieuws

Turbulentie op financiële markten

19 augustus 2010

Korten van pensioenen op dit moment niet aan de orde bij KLM. 

Veel pensioenfondsen ondervinden momenteel problemen door de daling van de lange rente en de voortdurende onrust op de financiële markten. De daling van de lange rente zorgt ervoor dat pensioenfondsen meer geld in kas moeten hebben om aan de verplichtingen te kunnen voldoen. Ook de gestegen levensverwachting zorgt ervoor dat pensioenen duurder worden. Er is ruime media-aandacht voor deze ontwikkelingen, waarbij wordt gesproken over verlaging van pensioenen.

Dinsdag maakte demissionair minister Donner bekend dat de uitstelregeling voor het korten op pensioenen wordt ingetrokken. Dit betekent dat er bij een aantal pensioenfondsen al per 1 januari 2011 wordt gekort. Het gaat dan over pensioenfondsen waarvan de dekkingsgraad ( de verhouding tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds) al laag was, beneden het wettelijk minimum van 105%. Voor deze fondsen is verlaging van de pensioenen een uiterst middel, wanneer er geen andere maatregelen kunnen worden genomen, zoals het verhogen van de premie of korten van de indexatie.

Hoewel ook het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel nadeel ondervindt van de onrust op de markt, is het korten van aanspraken en uitkeringen op dit moment niet aan de orde. De dekkingsgraad van het Pensioenfonds KLM- Cabinepersoneel ligt met 119,1% ( stand per 31 juli) boven het wettelijk minimum van 105%. Andere maatregelen, zoals premieverhoging, worden besproken in het arbeidsvoorwaardelijk overleg. Over indexatie beslist het bestuur elk jaar aan het einde van het jaar. Indexatie is de verhoging van pensioenen en pensioenaanspraken om deze inflatiebestendig te houden. We houden u, zoals u gewend bent, onder andere via de website en de Focus op de hoogte van de actuele situatie.