Nieuws

Indexatie van pensioenen en pensioenaanpraken vanaf 1 januari 2010

1 juli 2010

Het bestuur van uw pensioenfonds besluit jaarlijks of de pensioenen en pensioenaanspraken worden geïndexeerd. Indexatie is voorwaardelijk en afhankelijk van de financiële positie van uw pensioenfonds. Voor 2010 geldt een positief indexatiebesluit, wat betekent dat de pensioenen en pensioenaanspraken volledig worden geïndexeerd. U hebt door deze verhoging en de verwachtingen voor de komende jaren niet meteen ook recht op verhogingen in de toekomst.

Deelnemers

Voor deelnemers in de eindloonregeling wordt de gehele algemene CAO-loonronde voor het cabinepersoneel (1,25%) in 2010 in de opgebouwde pensioenen verwerkt.

De opgebouwde pensioenaanspraken van deelnemers in de middelloonregeling worden aangepast aan de algemene CAO-loonronde voor het cabinepersoneel. Voor 2010 betekent dit een verhoging van 1,25%.De opgebouwde aanspraken in de Netto Aanvullende Pensioenregeling worden eveneens verhoogd met 1,25%.

Pensioengerechtigden en gewezen deelnemers

De ingegane pensioenen en premievrije aanspraken van gewezen deelnemers worden aangepast volgens de procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer. Voor 2010 betekent dit een verhoging van 0,4%.

Met pensioen onder reglement 1977of 1998

Als u onder reglement 1977 met pensioen bent gegaan dan wordt uw pensioen op 1 januari 2010 aangepast aan het niveau van de salarissen en wettelijke uitkeringen volgens de sociale verzekering per 1 januari 2009.

Als u onder reglement 1998 met pensioen bent gegaan wordt uw pensioen tot uw 65ste per 1 januari 2010 aangepast aan de algemene salariswijzigingen van de KLM-CAO. De verhoging is 1,25%. Het pensioen van pensioengerechtigden vanaf 65 jaar en ouder wordt verhoogd met de procentuele ontwikkeling van het prijsindexcijfer van 0,4%.