Nieuws

Tijdelijk minder pensioenopbouw door arbeidsvoorwaardelijke bijdrage

9 december 2021

KLM heeft dit jaar de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage doorgevoerd. Dit betekent dat het pensioengevend loon van een groep KLM-cabinemedewerkers is verlaagd voor de duur van ten minste twee jaar. Zij bouwen hierdoor tijdelijk minder ouderdomspensioen op. De arbeidsvoorwaardelijke bijdrage heeft geen invloed op partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Voor wie geldt de aanpassing?

De aanpassing geldt voor medewerkers met een toetsingsinkomen vanaf ongeveer 1,5 keer modaal (€ 54.750 bruto per jaar in 2021). Wilt u weten of deze aanpassing voor u geldt? Kijk dan in MyHR van KLM. Ziet u daar ‘bijdrage pensioen’ op uw persoonlijk overzicht staan? Dan geldt de aanpassing voor u.

Aanpassing verwerkt in administratie

KLM heeft u over de bijdrage geïnformeerd en het pensioenfonds heeft deze aanpassing nu ook verwerkt in de administratie.

Behoort u tot deze groep? Dan is uw bereikbaar ouderdomspensioen tijdelijk lager

Door de aanpassing ziet u in MijnKLMPensioen en op uw volgende Uniform Pensioenoverzicht (UPO) een lager bereikbaar ouderdomspensioen staan dan vóór de aanpassing. Dat komt doordat het bereikbaar ouderdomspensioen wordt berekend op basis van het verlaagde pensioengevend loon, alsof de verlaging voor al uw toekomstige arbeidsjaren geldt.

Als de regeling met de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage stopt, wordt het pensioengevend loon vanaf dat moment weer verhoogd en stijgt dus ook het bereikbare ouderdomspensioen in MijnKLMPensioen en op uw UPO.