Nieuws

Pensioenmythe: "Ik betaal voor de mensen die nu met pensioen zijn"

8 december 2021

Er doen heel wat verhalen de ronde over pensioen, vaak zijn die verhalen nogal negatief. Want betaalt u voor de mensen die nu met pensioen zijn? Lees snel verder over deze pensioenmythe.

‘Ik betaal voor de mensen die nu met pensioen zijn.’

Uit onderzoek is gebleken dat bijna 80% van de huidige pensioenopbouwers in Nederland denkt dat zij premie betalen voor degene die nu met pensioen zijn.

Uw premie is voor uw pensioen

Zoals bij veel onderwerpen is er een kort en een lang antwoord. Het korte antwoord is nee. De premie die voor en door u betaald wordt, is alleen voor uw eigen pensioenopbouw en niet voor de pensioenuitkering van een pensioengerechtigde. Die pensioenen die we nu uitkeren, worden betaald uit de premie die voor en door de pensioengerechtigden tijdens hun werkende leven zijn ingelegd.

Jong en oud zelfde pensioenrechten

Wel is het zo dat pensioenfondsen een doorsneepremie kennen. Hierbij krijgen alle deelnemers per ingelegde euro premie dezelfde pensioenrechten. Leeftijd speelt hier geen rol. Alleen de premie voor een jongere heeft veel meer tijd om in waarde te stijgen dan de premie van een oudere. Toch bouwen ze dezelfde pensioenrechten op. Op zich geen probleem als u uw hele leven bij KLM blijft werken. Want dan hebt u hier op oudere leeftijd profijt van. Tegenwoordig is dat niet altijd meer zo, mensen veranderen vaker van baan of kiezen ervoor om verder te gaan als zzp’er. Dus die missen dan het profijt op oudere leeftijd.

Nieuw pensioenakkoord schaft doorsneepremie af

Het systeem van de doorsneepremie wordt met de komst van het nieuwe pensioencontract waarschijnlijk afgeschaft. De inleg die de jongere deelnemer in de kas van een pensioenfonds stopt, gaat meer meetellen bij het vaststellen van de pensioenuitkering die zij later krijgen. De inleg wordt zo meer voor uw eigen pensioenopbouw gebruikt, en minder om de pensioenopbouw van (nog niet gepensioneerde) ouderen te betalen. Er ontstaat dus een meer directe relatie tussen de inleg nu en de uitkering later.

Verschil pensioen en AOW

In tegenstelling tot het pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd, betalen de nu werkenden wel voor het grootste deel de uitkeringen aan de huidige AOW-gerechtigden. Namelijk via de inhouding van de AOW-premie op het salaris.