Nieuws

Rond 1 januari 2022 met pensioen?

25 juni 2021

Omrekenfactoren wijzigen op 1 januari 2022

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen of andersom. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting. Per 1 januari 2022 wijzigen deze omrekenfactoren en daardoor ook de pensioenbedragen als u na 1 januari 2022 met pensioen gaat.

Nieuwe omrekenfactoren zijn vanaf eind juli 2021 verwerkt in Mijn planner. Wat betekent dit voor u?

 • Gaat u na 1 januari 2022 met pensioen dan gaan de getoonde bedragen nog iets wijzigen. De huidige bedragen geven een goede inschatting van de hoogte van uw pensioen, maar worden dus nog aangepast. Wij adviseren u na 1 augustus opnieuw in Mijn planner naar de door u gewenste keuzes te kijken. 
 • Als u uw pensioendatum vóór of op 1 januari 2022 kiest, berekenen wij uw pensioenuitkering op basis van de huidige omrekenfactoren. Mijn planner toont dan nu al de goede bedragen.

Kunnen we nog iets voor u doen?
Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag bij het bekijken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 30 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl of maak een afspraak om te videobellen.

Veelgestelde vragen

 • Omrekenfactoren zijn getallen die we gebruiken om uw pensioen om te rekenen wanneer u bepaalde keuzes maakt. Deze omrekenfactoren zijn onder andere gebaseerd op hoe oud we gemiddeld worden en de stand van de rente. De omrekenfactoren worden jaarlijks vastgesteld en kunnen dus wijzigen. Daarom kan een berekening die u hebt gemaakt met de factoren van vorig jaar anders uitpakken wanneer u de berekening maakt met de factoren van dit jaar. U vindt de factoren in de bijlagen van het pensioenreglement. Daar heten dit factoren.

 • Dan kunt u ervoor kiezen om (meer) partnerpensioen te reserveren voor uw partner. Dat betekent dat er voor uw partner extra inkomen is als u komt te overlijden na uw pensioendatum.

 • Partnerpensioen is bedoeld als inkomen voor uw partner na uw overlijden. Het wordt aan uw partner uitgekeerd vanaf uw overlijden, zolang hij of zij leeft. Heeft uw partner bijvoorbeeld zelf een goed inkomen en een goed pensioen? Dan kunt u ervoor kiezen minder of geen ouderdomspensioen om te ruilen voor partnerpensioen.

 • Het overzicht ‘Afbouwen naar pensioen’ zet vijf manieren van afbouwen richting pensioen voor u op een rij.

  • Doordat u eerder met pensioen gaat, stopt u eerder met het opbouwen van uw pensioen.
  • Tegelijkertijd moet uw pensioen over meer jaren worden uitgekeerd.
  • We kunnen de premie die u heeft betaald minder lang beleggen.

  Hierdoor wordt uw pensioenuitkering lager als u voor uw zestigste met pensioen gaat. Hoe later u met pensioen gaat hoe hoger uw uiteindelijke maandelijkse pensioenuitkering is.