Nieuws

Onderzoek naar uw risicobereidheid

27 september 2019

Om pensioenen nu en in de toekomst te kunnen betalen, beleggen wij uw pensioenpremie. Bij beleggen komen risico's kijken. Wij zijn benieuwd hoe u tegen deze risico's aankijkt en in welke mate u bepaalde risico's verantwoord vindt voor uw pensioen(opbouw).

Vanaf half oktober doen wij samen met Motivaction een risicobereidheidsonderzoek. Krijgt u een e-mailuitnodiging om deel te nemen? Dan hopen wij op uw medewerking.