Nieuw op mijnpensioenoverzicht.nl: Wat als het mee- of tegenzit?

30 september 2019

Op www.mijnpensioenoverzicht.nl ziet u vanaf 1 oktober voor het eerst een inschatting van uw totale pensioen, inclusief de AOW, bij toekomstige mee- of tegenvallers. Ook is rekening gehouden met een mogelijke stijging van de prijzen.

Bij 'Vooruitblik' ziet u deze informatie:

 

 

Wat zorgt ervoor dat het mee- of tegenzit?
De rente kan stijgen of dalen, de beleggingen kunnen hoge rendementen hebben of juist niet. De prijzen kunnen hard stijgen of misschien juist dalen. Dit heeft invloed op de hoogte van uw pensioen en wat u later kunt kopen met uw pensioen. 

Inschatting van uw pensioen in drie situaties
U krijgt een inschatting van uw pensioen als u blijft werken en pensioen blijft opbouwen bij uw huidige werkgever. Naast het verwachte eindresultaat van uw pensioen is ook een inschatting van uw pensioen gemaakt als het economisch meezit en als het economisch tegenzit. U ziet wat uw pensioen bij uw pensionering nog waard is. In de schatting is namelijk rekening gehouden met een stijging van prijzen tot aan uw pensioen. Dit is dus een ander bedrag dan dat u straks ontvangt. 

Neemt u deel aan de netto pensioenregeling?
Uw pensioen uit de netto pensioenregeling ziet u niet op www.mijnpensioenoverzicht.nl. De inschatting van uw netto pensioen in verschillende scenario's bekijkt u in de Mijn Planner.

Bent u al met pensioen?
Dan ziet u op www.mijnpensioenoverzicht.nl een inschatting van uw pensioen als er de komende 10 jaar mee- of tegenvallers zijn. U ziet deze inschatting vanaf het moment dat u AOW ontvangt.

Lees meer