Nieuws

Nieuwe stap in onze Groene reis naar meer duurzaamheid

22 december 2022

Uw pensioenfonds werkt stapsgewijs aan de verduurzaming van de beleggingsportefeuille. Een stap in onze Groene reis naar meer duurzaamheid is het klimaatvriendelijker maken van onze aandelenportefeuille. Op 30 september is deze stap gezet door de samenstelling van een deel van de aandelenportefeuille zo aan te passen dat de uitstoot van broeikasgassen die gerelateerd kan worden aan onze beleggingsportefeuille aanzienlijk vermindert. Een mijlpaal voor ons als het gaat om verantwoord beleggen en één stap verder in onze Groene reis!

Om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen, beleggen wij uw premie. We beleggen in aandelen, obligaties en in vastgoed. Onze beleggingen in aandelen zijn investeringen in bedrijven die in meer of mindere mate ook bijdragen aan de uitstoot van broeikasgassen. We willen de uitstoot van broeikasgassen gerelateerd aan onze aandelenportefeuille verminderen. Dat doen we onder andere door in aandeelhoudersvergaderingen te stemmen vóór voorstellen die bijdragen aan het terugdringen van de CO-2 uitstoot. Maar nu dus ook door te werken met een klimaatbenchmark.

Een (klimaat)benchmark, wat is dat?

Een benchmark, of index is een mandje van beleggingen zoals aandelen en obligaties. Een grote en bekende index is bijvoorbeeld de AEX. Beleggers kiezen er vaak voor om de samenstelling van een beleggingsportefeuille aan te laten sluiten bij de samenstelling van een benchmark. De beleggingsportefeuille volgt dan de benchmark. Een klimaatbenchmark is een benchmark waarvan de samenstelling is gebaseerd op criteria die te maken hebben met klimaat(verandering). De klimaatbenchmark die is samengesteld voor ons pensioenfonds is erop gericht de uitstoot van CO2 aanzienlijk te verminderen.

In deze benchmark sluiten we beleggingen in vervuilende sectoren niet helemaal uit, maar investeren we daar veel minder in (onder wegen). En tegelijkertijd investeren we juist meer in bedrijven met een lagere CO2-uitstoot (overwegen) en bedrijven die meegaan in de energietransitie. Op die manier hoeven we onze beleggingen niet heel anders in te richten, houden we vast aan ons beleggingsbeleid en kunnen we toch de CO2-uitstoot gerelateerd aan onze portefeuille terugdringen. 

Concreet betekent de implementatie van de klimaatbenchmark dat we op korte termijn de CO2-uitstoot gerelateerd aan een deel van onze aandelenportefeuille in één keer fors verlagen (50%) en daarna jaarlijks met 7%. Dit betekent dat onze grootste aandelenportefeuille nog voor het einde van dit jaar een stuk minder vervuilend is.

Gaat dit niet ten koste van rendement?

Met het volgen van een klimaatbenchmark beschermen we onze beleggingen beter tegen risico’s die het pensioenfonds loopt. Het gaat dan bijvoorbeeld om de gevolgen van de klimaatverandering voor de waarde van een belegging. Zo kunnen bedrijven die zijn gevestigd in gebieden met overstromingsrisico’s schade oplopen of zal de winst van een bedrijf dat niet kan meekomen met de energietransitie onder druk komen te staan. Leidend in ons beleggingsbeleid blijft voldoende rendement behalen om de pensioenen nu en in de toekomst uit te kunnen betalen. Behoud van rendement is een randvoorwaarde die is getoetst bij de keuze voor de klimaatbenchmark

Video| Nieuwe stap in onze Groene reis

Bekijk de video met bestuurslid Mark-Jan Boes over wat een klimaatbenchmark is en hoe dit werkt.