Onze Groene reis

Het bestuur werkt er hard aan om in lijn met het Parijsakkoord in 2050 een klimaatneutrale beleggingsportefeuille te realiseren, vanzelfsprekend zonder dat dat ten koste gaat van het rendement. Het verduurzamen van onze beleggingen gaat niet over een nacht ijs en we nemen u graag mee in onze reis ernaartoe, onze Groene reis. Eens in het kwartaal kijkt u via een vlog mee met een bestuurslid en hoort u waar we staan in onze reis en welke uitdagingen of keuzes we op de route tegenkwamen. Zodat u als deelnemer inzicht hebt in hoe uw pensioenpremie niet alleen belegd wordt om uw pensioen uit te betalen, maar ook bij kan dragen aan een leefbare planeet en een betere wereld. 

Nieuwe video| Een stap verder in onze Groene reis!

Een stap in onze Groene reis naar meer duurzaamheid is het klimaatvriendelijker maken van onze aandelenportefeuille. Op 30 september is deze stap gezet door de samenstelling van een deel van de aandelenportefeuille zo aan te passen dat de uitstoot van broeikasgassen die gerelateerd kan worden aan onze beleggingsportefeuille aanzienlijk vermindert. Een mijlpaal voor ons als het gaat om verantwoord beleggen en één stap verder in onze Groene reis!

Lees meer

2022

We willen een verschil maken en daar kunnen we al concrete stappen in zetten! Het plan is om in 2022 in één keer de totale CO2-uitstoot gerelateerd aan onze beleggingsportefeuille flink te verlagen. Voor een deel van onze aandelenportefeuille met wel 50%. Over onze gehele beleggingsportefeuille gaat het om een verlaging van 30%. Het hoe en waarom over deze stap naar een CO2-neutrale beleggingsportefeuille, licht bestuurslid Mark-Jan Boes toe in de eerste aflevering van de vlogserie Onze Groene reis (binnenkort op deze pagina).    

Wij sluiten al jaren de volgende beleggingen uit:

  • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
  • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact richtlijnen schenden
  • Ondernemingen die werkzaam zijn in de tabaksindustrie
  • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid volgens internationale standaarden

In 2023 gaan we kijken of we het landenbeleid in ons uitsluitingenbeleid kunnen uitbreiden en of we bijvoorbeeld ook staatsbedrijven willen uitsluiten naast staatsleningen. Ook bekijken we of we naast sancties sancties ook landen willen toevoegen aan de landenuitsluitingenlijst op basis van duurzaamheidscriteria. 

We onderzoeken momenteel onder andere welke groene indexen we willen volgen om dit doel te behalen. Groene indexen volgen betekent dat we bijvoorbeeld in de aandelenportefeuille meer beleggen in bedrijven die een positieve bijdrage leveren aan de energietransitie en veel minder in vervuilende bedrijven.

Wij vinden het belangrijk dat de bedrijven waarin wij investeren zich aan bepaalde normen houden zoals de Global Compact principes, de UN Guiding Principles en de OESO-richtlijnen. Als aandeelhouder kun je via gesprekken met bedrijven waarin je investeert sturen op meer duurzaamheid en daarmee invloed op deze bedrijven uitoefenen. Dit heet engagement (betrokkenheid). In 2022 onderzoeken we of dit een geschikt instrument is om in te zetten in onze reis naar meer duurzaamheid. 

2023

We geven u graag inzicht in waar we staan in onze reis. Verslag daarvan doen we in onze duurzaamheidsrapportages. Deze zijn vanaf 2023 beschikbaar op onze website. U kunt wel al de rapportages van ons stemgedrag op aandeelhoudervergaderingen bekijken.

Vanaf 2023 verlagen we jaarlijks voor een deel van onze beleggingsportefeuille de CO2-uitstoot met 7%. Dit is in lijn met de richtlijnen van de EU Climate Transition Benchmark en in lijn met het Parijsakkoord.

Betaalbare en duurzame energie is één van de thema's waarop wij impact willen maken. In 2023 willen we onderzoeken hoe we via investeringen in infrastructuurprojecten kunnen investeren in hernieuwbare energie. Het gaat dan voornamelijk om de productie van schone energie, maar ook om energiebesparing en energieopslag. Door de mogelijkheden van dit soort beleggingen te onderzoeken kunnen we bijdragen aan de energietransitie. Dit gaat bijvoorbeeld over investeringen in zonnepanelen en windmolens

2030 - 2050

SDG's zijn de Sustainable Development Goals (SDG's) van de Verenigde Naties. Ze zijn de routekaart op onze reis. Samen met u hebben we bepaald welke van de 17 SDG-doelen we het belangrijkst vinden en deze meegenomen in ons verantwoord beleggen beleid. 2030 is het eindjaar van de SDG's. Daarna gaan we op zoek naar een nieuw kompas voor onze duurzaamheidsactiviteiten. 

praat mee

Praat mee over duurzaamheid

U bent als deelnemer een belangrijke wegwijzer in onze reis. Het gaat tenslotte om uw pensioengeld. Zo hebben wij onze duurzaamheidsthema's mede gebaseerd op uw mening. We vinden het belangrijk uw mening te blijven horen over duurzaamheid en verantwoord beleggen. Praat daarom via Cabine Pensioenplein op Facebook mee over dit onderwerp en laat ons weten hoe u hierin staat.