Nieuws

Kosten NAP wijzigen per 1 januari 2019

5 september 2018

Voor de NAP betaalt u maandelijks premie, die wordt ingehouden op uw netto salaris. Op dit moment betaalt u 5,5% van uw ingelegde premie aan kosten. Per 1 januari 2019 wijzigt dit voor iedereen die deelneemt aan de NAP in een vast bedrag van €1,50 per maand en 1,9% van de ingelegde premie.

U betaalt per ingelegde premie één keer kosten. Van uw ingelegde premie verrekenen we eerst € 1,50 aan administratiekosten. Daarna gaat er nog 1,9% af voor toekomstige kosten. Dit zijn wettelijk noodzakelijke kosten om de NAP-regeling ook in de toekomst uit te kunnen (blijven) voeren. Van de premie minus de kosten kopen wij maandelijks een levenslang ouderdomspensioen in dat ingaat als u 60 wordt. U kunt er nog steeds voor kiezen om eerder of later met pensioen te gaan. Bij de inkoop van uw pensioen gaan wij ervan uit dat uw inleg een jaarlijks rendement van 3,2% heeft. U ontvangt dit pensioen vervolgens elke maand zolang u leeft.

Waarom veranderen de kosten voor de NAP?
De kosten voor de NAP zijn sinds 2009 vastgesteld op 5,5% van de ingelegde premie. De afgelopen jaren is de NAP behoorlijk veranderd. Zo kunt u nu zelf kiezen om deel te nemen aan de NAP en bepaalt u (onder voorwaarden) zelf hoeveel u inlegt. Ook kunt u de waarde van de NAP uit te laten keren bij uw overlijden. Nu deze ontwikkelingen voor de NAP zijn doorgevoerd, was het tijd om opnieuw naar de kostentoerekening te kijken. Het bestuur heeft daarom de afgelopen maanden de mogelijkheden onderzocht. De uitkomst is dat de kosten per 1 januari 2019 wijzigen naar € 1,50 per maand aan vaste kosten en 1,9% voor toekomstige kosten. Dit betekent dat wanneer u meer inlegt, de kosten in verhouding lager zijn. Dit geldt voor iedereen die deelneemt aan de NAP.

Hebt u uw keuze voor de inleg in de NAP in 2019 al aan ons doorgegeven?
Sinds 1 augustus rekent de Pensioenplanner met de nieuwe kosten die gelden vanaf 1 januari 2019. Wilt u weten wat dit voor u betekent? Of wilt u uw inleg veranderen? Ga dan naar MijnKLMPensioen en geef uw keuze voor 1 oktober 2018 aan ons door. Wilt u niets veranderen, dan hoeft u niets te doen.