Nieuws

Herstelpremie 2012

11 juli 2012

In januari 2012 heeft KLM in een brief aan het bestuur van het pensioenfonds aangegeven in gesprek te willen treden over de herstelpremie 2012. Deze herstelpremie is de premie die ‘bovenop’ de gewone pensioenpremie betaald moet worden. De herstelpremie is nodig om het reservetekort, dat in 2011 is ontstaan, aan te vullen. Het betalen van herstelpremie is geregeld in de uitvoeringsovereenkomst tussen KLM en het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. In april 2012 heeft de KLM in een brief aan het bestuur gevraagd naar de noodzaak van het in rekening brengen van de herstelpremie 2012 en de mogelijkheid om deze premie na 2012 te voldoen.

Het bestuur heeft goed bekeken wat de mogelijkheden zijn. Enige door KLM ingebrachte suggesties voor een andere manier van het berekenen van de herstelpremie zijn onderzocht. Het bestuur van het pensioenfonds heeft geconstateerd dat dit niet kan. Onder voorwaarden is het bestuur bereid om de maandelijkse incasso van de herstelpremie vooralsnog aan te houden tot uiterlijk januari 2013. Belangrijkste voorwaarden zijn dat het pensioenfonds te allen tijde kan overgaan tot incasso van de achterstallige herstelpremie(s) en dat de volledige herstelpremie uiterlijk 2 januari 2013 wordt betaald. Het bestuur wacht nog op een reactie van KLM.