Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Nieuws Dekkingsgraad eind augustus 2019

11-09-2019

De beleidsdekkingsgraad van Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel is per eind augustus 2019 108,4% (gemiddelde van september 2018 tot en met augustus 2019). De maandelijkse nominale dekkingsgraad per eind augustus 2019 is gedaald naar 96,5%. De dekkingsgraad geeft de verhouding weer tussen het vermogen en de verplichtingen van het fonds.

Dekkingsgraden dalen
Op dit moment zien wij net zoals de meeste pensioenfondsen in Nederland de dekkingsgraden dalen. Er is nu nog geen sprake van het korten van uw pensioen, maar als de dekkingsgraad de komende periode nog verder daalt, is het mogelijk dat wij uw pensioen moeten verlagen. De dekkingsgraden dalen door de verder dalende rentes. Daarnaast is er economische onrust, denk aan de Brexit. Dat zorgt voor meer koersschommelingen op de aandelenmarkt en grotere zorgen over de economische groei.

Welke risico's zijn er voor u als deelnemer en gepensioneerde bij een tekortsituatie
Een te lage dekkingsgraad betekent dat wij alle pensioenen moeten gaan korten. Dat mag alleen als het echt niet anders kan. Dit is wettelijk zo geregeld. Dit geldt voor uw basisregeling en voor uw NAP, maar niet voor uw AOW. Uw AOW ontvangt u van de overheid. Als wij moeten gaan korten, dan kondigen we dit minimaal drie maanden van tevoren aan.

Voor deelnemers en slapers houdt het korten in dat hun opgebouwde pensioen omlaag gaat. Voor gepensioneerden betekent dit dat hun pensioenuitkering omlaag gaat. Om hoeveel geld het gaat, is voor iedereen anders. Het gaat om een procentuele korting. Om u een idee te geven wat zo’n korting nu betekent, hebben we dit in een voorbeeld van een gepensioneerde doorgerekend.

Een voorbeeld
Stel dat wij uw pensioen met 3% moeten korten om weer aan alle wettelijke eisen te voldoen. Het pensioenfondsbestuur kan die 3% verdelen over 10 jaar. Jaarlijks krijgt u dan met een korting van 0,3% te maken. Deze korting wordt ingehouden op uw bruto opgebouwde pensioen en opgebouwde NAP (bij slapers en deelnemers) en op de bruto pensioenuitkering en de NAP-uitkering (bij gepensioneerden). Als u inlogt op MijnKLMPensioen en kijkt bij Mijn Pensioen ziet u onder ‘Wat heb ik tot nu toe opgebouwd’ wat u als deelnemer aan Ouderdomspensioen en NAP heeft opgebouwd.

dekkingsgraad dekkingsgraad

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage