Nieuws

De belastingtarieven per 1 januari 2010

22 januari 2010

Voor 2010 zijn de belastingtarieven aangepast. Aan de hand van deze nieuwe tarieven berekenen wij de bedragen die we op uw pensioenuitkering inhouden.

Al uw inkomsten worden belast in Box 1. Het gaat dan bijvoorbeeld om uw pensioen van KLM, uw AOW-uitkering, uw WAO-uitkering en eventuele lijfrente-uitkeringen. Het belastingtarief in Box 1 is opgebouwd uit 4 schijven. Hoe hoger uw inkomen is, hoe meer belasting u naar verhouding betaalt. Bent u ouder dan 65 jaar? Dan betaalt u in de eerste en tweede schijf minder belasting dan mensen die jonger zijn dan 65 jaar.

Inhoudingen en heffingskortingen

Het kan gebeuren dat er te weinig belasting op uw inkomen wordt ingehouden. Voordat de belastingdienst uw belasting en premie berekent, past zij heffingskortingen toe. Of u hiervoor in aanmerking komt hangt af van uw persoonlijke situatie.

Te weinig inhoudingen in 2010

Het kan zijn dat er in 2010 te weinig belasting en premies op uw inkomen wordt ingehouden. Dat is het geval als uw totale inkomen meer is dan € 18.218,- maar elke uitkering apart binnen de eerste schijf valt. Dat komt doordat u uw inkomsten van verschillende uitkeringsinstanties ontvangt, waaronder SPF Beheer en de SVB of UWV. Die instanties zijn verplicht belasting en premies in te houden zonder rekening te houden met andere inkomsten.

De heffingskortingen

Afhankelijk van uw persoonlijke situatie komt u in aanmerking voor bepaalde heffingskortingen. De uitkeringsinstanties hebben met elkaar afgesproken dat de SVB en UWV de algemene heffingskortingen toepassen op uw AOW of ANW. Bij de AOW houdt de SVB ook nog rekening met de ouderenkorting en de alleenstaande ouderenkorting.

Een aantal heffingskortingen is inkomensafhankelijk. Voor meer informatie zie www.belastingsdienst.nl.

Box 1 kent in 2010 de volgende heffing voor inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen.

Voor personen ouder dan 65 jaar Voor personen jonger dan 65 jaar
t/m € 18.218: 

15,55% belasting en premies

 
t/m € 18.218:

33,45% belasting en premies

 
vanaf € 18.219 t/m € 32.738:

24,05% belasting en premies 

 
vanaf € 18.219 t/m € 32.738:

41,95% belasting en premies

 
vanaf € 32.739 t/m € 54.367:

42% belasting, geen premies 

 
vanaf € 32.739 t/m € 54.367:

42% belasting en premies

 
vanaf € 54.368 en hoger: 

52% belasting, geen premies

 
vanaf € 54.368 en hoger:

52% belasting, geen premies

 

Let op! Deze tarieven gelden voor het jaar 2010. Voor het invullen van uw belastingbiljet over het jaar 2009 kunt u deze gegevens niet gebruiken.