Nieuws

Bestuur bekijkt rapport Commissie Frijns

26 januari 2010

Vorige week verscheen het rapport van de Commissie Frijns: Pensioen: ‘Onzekere Zekerheid’. Dit rapport bevat een analyse van het beleggingsbeleid en het risicobeheer van de Nederlandse pensioenfondsen. Het bestuur van uw pensioenfonds bestudeert dit rapport momenteel. In de bestuursverdagering van 11 februari wordt besproken wat de aanbevelingen in het rapport kunnen betekenen voor uw pensioenfonds.