Interview

Arnout Korteweg over zijn rol als onafhankelijk voorzitter

25 juli 2023

Op 1 juli 2023 is Arnout Korteweg (63) aangetreden als onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder van het KLM Cabinefonds. Alle reden voor een nadere kennismaking: wie is hij, wat vindt hij belangrijk, wat zijn de uitdagingen en ambities? Uiteraard staat vooral de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel hoog op de agenda. Eén ding staat voor hem voorop: ‘We doen het voor de deelnemers.’

Arnout Korteweg

Wat sprak je aan in het Cabinefonds?

Toen de vacature zich voordeed, vond ik dat meteen interessant. KLM past wat mij betreft in hetzelfde rijtje als Ahold, Heineken en Akzo Nobel. De pensioenfondsen van KLM volg ik ook al jaren; een aantal was ook klant bij mijn vorige werkgevers (net als Blue Sky Group, de uitvoeringsorganisatie.) En, zeker ook belangrijk, ik ervaar bij het Cabinefonds een grote betrokkenheid van de deelnemers en ook van de bestuurders zelf. Zo is het ook bij het pensioenfonds SABIC, dat bovendien ongeveer even groot is. Kortom: in alle opzichten zeer de moeite waard!

Je bent onafhankelijk voorzitter en niet-uitvoerend bestuurder. Dat klinkt ingewikkeld, leg eens uit?

Dat heet een omgekeerd gemengd bestuursmodel, maar dan weet je nog niet veel. Waar het op neerkomt is dat externe pensioenprofessionals de dagelijkse gang van zaken van het fonds voor hun rekening nemen, dat zijn de uitvoerende bestuurders. Daarnaast heb je niet-uitvoerende bestuurders, die komen vanuit de deelnemers, de gepensioneerden en de werkgever en ook de onafhankelijk voorzitter is daar één van. Deze bestuurders houden vooral de grote lijnen in de gaten en houden toezicht op het werk van de uitvoerende bestuurders. Zo sla je twee vliegen in één klap: je hebt veel deskundigheid in huis én de betrokkenheid vanuit KLM en de deelnemers is gewaarborgd. Eigen expertise is ook nodig om niet te afhankelijk te worden van de uitvoeringsorganisatie.

Wat voor voorzitter is Arnout Korteweg?

Lastig om dat van jezelf te zeggen, maar wat ik hoor is dat ik rustig en beheerst ben, dat ik het overzicht behoud. Ik wil zaken en zeker ook mensen bij elkaar brengen, ik hecht aan de kwaliteit van het bestuur en de ontwikkeling daarvan, ik vind harmonie, continuïteit en diversiteit belangrijk. Het is de rol van een goede voorzitter om te faciliteren, om de omstandigheden te creëren voor goede discussies én doortastende besluitvorming. Zelf hoef ik daarin niet zo nodig op de voorgrond te treden.

Wat zijn de belangrijkste uitdagingen voor de komende tijd?

Met stip op één is dat natuurlijk het nieuwe pensioenstelsel, nu de Wet toekomst pensioenen is aangenomen. Daar werken we met ongelofelijk veel energie aan.

Nu de wet er is, kunnen KLM en de vakbonden de belangrijke keuzes gaan maken. Wat voor nieuw pensioencontract komt er, worden de opgebouwde pensioenen overgeheveld en hoe zorgen we dat er geen groepen benadeeld worden? Als bestuur van het fonds kijken we vooral naar de evenwichtigheid en de uitvoerbaarheid. Tegelijkertijd hebben we de ambitie om de regeling eenvoudiger en begrijpelijker te maken, want dat zorgt voor minder kosten en een lagere foutkans. Daarvoor is het ook noodzakelijk dat we onze data en onze IT-systemen op orde hebben. Kortom: veel werk aan de winkel. Daarom duurt het ook nog tot minstens 1 januari 2026 voordat we volgens de nieuwe regeling gaan werken. KLM, de vakbonden en het pensioenfonds hebben daarbij elk hun eigen verantwoordelijkheid, maar we werken natuurlijk veel samen en wisselen onze kennis uit. Want we staan samen voor deze transitie.

Hoe belangrijk is communicatie daarbij?

Dat is cruciaal. De deelnemers, actief, gewezen en gepensioneerd, hebben hun ziel en zaligheid aan het pensioenfonds toevertrouwd, een deel van hun inkomen gaat of is gegaan naar hun pensioen en ze moeten kunnen rekenen op een goed pensioen. En zeker nu er veel verandert, moeten we de deelnemer daarin meenemen. De komende tijd wordt steeds concreter hoe het straks wordt, en wat het in de praktijk betekent. En dan kunnen we het ook duidelijker uitleggen. Ik heb al gemerkt dat het Cabinefonds het op communicatiegebied al heel goed doet, door een slimme combinatie van digitale en persoonlijke communicatie, inclusief de belangrijke rol van onze PIT-ers. En natuurlijk ook het Cabine Pensioenplein dat in november plaatsvindt en volledig aan de Wet toekomst pensioenen gewijd zal zijn.

Om het in luchtvaart-termen te zeggen: we zorgen voor de nodige deskundigheid en voor goede techniek. Dit zodat we, ook met enige turbulentie onderweg, een veilige landing maken op onze bestemming. Van tevoren leggen we uit waar we naartoe gaan en tijdens de reis houden we de passagiers goed op de hoogte.

Over Arnout Korteweg

Voorheen werkte Arnout Korteweg onder meer bij Robeco, Hewitt, Mercer en De Nationale APF. Ook was hij ruim tien jaar verbonden aan Pensioen Bestuur & Management, een onafhankelijk informatieplatform voor de pensioensector. Sinds april 2020 is hij onafhankelijk voorzitter van Stichting Pensioenfonds SABIC, in het zuiden van het land. Als voorzitter van het Cabinefonds is hij de opvolger van Paul Loven.