Arbeidsongeschiktheid

Als u arbeidsongeschikt wordt, hebt u recht op (gedeeltelijke) voortzetting van uw pensioenopbouw zonder dat u daar zelf nog premie voor betaalt. Ook hebt u mogelijk recht op een arbeidsongeschiktheidspensioen. Deze premievrije pensioenopbouw en het arbeidsongeschiktheidspensioen zijn afhankelijk van de mate van uw arbeidsongeschiktheid. Het is belangrijk dat u de gevolgen van uw arbeidsongeschiktheid voor uw pensioen in kaart brengt. 

Wilt u weten wat u precies krijgt bij arbeidsongeschiktheid?

Bezoek dan de Pensioenplanner via MijnKLMPensioen.
Bent u langdurig ziek of arbeidsongeschikt? Dan kunt u met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice van Blue Sky Group via telefoonnummer 020 426 62 30. Mailen kan ook: pensioenservice@klmcabinefonds.nl.

Meer informatie over arbeidsongeschiktheid: