Pensioen 123 Laag 1

Wanneer moet u in actie komen? (NAP)

Als u niet meer deel wilt nemen aan de NAP

Als u niet meer wilt deelnemen aan de NAP. Dit regelt u via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Bent u eenmaal gestopt, dan kunt u eenmalig opnieuw deelnemen.

Als u uw premie-inleg wilt wijzigen

Als u uw premie-inleg wilt wijzigen. Dit kunt u jaarlijks regelen via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Als u uw NAP wilt nalaten aan uw erfgenamen

Als u van baan verandert (NAP)

U kunt uw opgebouwde NAP niet meenemen naar de pensioenuitvoerder van uw nieuwe werkgever. U kunt er wel voor kiezen uw NAP af te kopen.

Als u arbeidsongeschikt wordt (NAP)

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt (NAP)

Als u minder gaat werken

Als u tussentijds verlof opneemt

Als u verhuist naar het buitenland

Mijnpensioenoverzicht.nl (NAP)

Als u vragen hebt (NAP)