Pensioen 123 Laag 2

Op drie manieren (NAP)

Pensioen op drie manieren

A. AOW: dit pensioen krijgt u van de overheid. Op svb.nl leest u meer over de AOW.

B. Pensioen bij KLM-Cabinefonds. U bouwt dit pensioen op via uw werkgever KLM. 

C. Pensioen dat u zelf regelt. Bijvoorbeeld met een lijfrente of banksparen.

Drie pijlers

A. De Algemene Ouderdomswet (AOW)

De AOW is het wettelijke pensioen van de overheid, voor iedereen die in de periode van vijftig jaar voorafgaand aan de AOW-leeftijd in Nederland heeft gewoond of gewerkt. De AOW-leeftijd is niet meer voor iedereen gelijk. Kijk op de website van de Sociale Verzekeringsbank (SVB) voor uw AOW-leeftijd. De AOW-bedragen worden jaarlijks aangepast. Kijk voor de bedragen en voor verdere informatie over de AOW op svb.nl.

Let op: hebt u niet altijd in Nederland gewoond of gewerkt? Dan kan uw AOW lager uitvallen.

B. Het pensioen dat u via uw werk opbouwt

De hoogte van dit pensioen vindt u in MijnKLMPensioen en op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO). Het UPO ontvangt u één keer per jaar zolang u pensioen opbouwt bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Op het UPO staat het ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd en vindt u informatie over het partner- en wezenpensioen. Dat is pensioen voor uw partner en kinderen als u overlijdt. Ook vindt u informatie over uw NAP op uw UPO wanneer u ook een pensioen in de NAP hebt opgebouwd.

C. De pensioenaanvulling waar u zelf voor zorgt

U kunt zelf een aanvulling regelen op uw AOW en het pensioen van KLM/KLC. Bijvoorbeeld via banksparen of door een verzekering - zoals een lijfrente - af te sluiten. Om te berekenen hoeveel fiscale ruimte u hebt om uw pensioen aan te vullen met lijfrentes, hebt u Factor A nodig. Deze vindt u op het Uniform Pensioenoverzicht (UPO) onder Mijn documenten. 

Meer weten?