Voor onze dienstverlening kunnen wij uw persoonsgegevens verwerken. Daarnaast maken wij gebruik van cookies op onze website. Raadpleeg voor meer informatie ons privacystatement en cookiestatement.

Sluiten

Pensioen123 Laag 2 Als u verhuist naar het buitenland (Middelloon)

Print deze pagina

Werkt u voor KLM en woont u in het buitenland? Dan bouwt u ook pensioen bij ons op Laat ons wel weten als u naar het buitenland verhuist, of als u in het buitenland naar een ander adres verhuist. Verhuist u naar het buitenland tijdens uw pensioen dan verandert er niets aan uw bruto pensioen.

Woont of werkt u in het buitenland? Dan bent u meestal niet verzekerd voor de AOW
U kan daardoor vanaf uw AOW-leeftijd een lager AOW-pensioen krijgen. Ga voor meer informatie naar de Sociale Verzekeringsbank. De SVB heeft een apart loket voor Belgische zaken. Zij kunnen u ook verder helpen met de Belgische overheidsregelingen.

Voor het overmaken van pensioen naar een buitenlandse rekening brengt de bank vaak kosten op uw pensioen in mindering. Wordt het pensioen in euro's op een bankrekening binnen de EU, Liechtenstein, Noorwegen of Zwitserland naar u overgemaakt? Dan brengt de bank van het pensioenfonds geen kosten in rekening. Wel kan de buitenlandse bank transactiekosten in rekening brengen bij u. Deze transactiekosten verschillen per land en per bank. Ontvangt u uw pensioen op een bankrekening in een ander land dan hierboven genoemd? Dan moet u aan zowel de betalende bank als de ontvangende bank kosten betalen.

Ook als u in het buitenland woont, bent u verplicht belasting te betalen over het pensioen dat in Nederland wordt uitgekeerd. Daarom moeten wij loonbelasting op uw pensioen inhouden. Woont u in een land waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten om dubbele belastingheffing te voorkomen? Dan kunt u de Belastingdienst verzoeken een vrijstellingsverklaring af te geven. Vermeld in het verzoek altijd ons loonbelastingnummer (0051.48.522.L01) en de naam van het fonds (Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel).

Na ontvangst van de vrijstellingsverklaring hoeven wij niet langer loonbelasting in te houden op uw pensioen. U vraagt de vrijstellingsverklaring aan bij:

Belastingdienst/Limburg/kantoor Buitenland

Postbus 2865

6401 DJ HEERLEN

www.belastingdienst.nl 

Telefoon +31 555 385 385

Woont u in het buitenland en hebt u de AOW-leeftijd nog niet bereikt? Dan vraagt het pensioenfonds jaarlijks om een ‘Bewijs van in leven zijn’. Dat is een officiële verklaring dat u in leven bent, afgestempeld door een bevoegde autoriteit zoals een lokale gemeenteambtenaar, de politie of een notaris (vanaf 1 januari 2018 niet meer door Nederlandse ambassades of consulaten). Hiermee beoordeelt het pensioenfonds of u het pensioen terecht ontvangt.

Zie ook 'Naar het buitenland tijdens uw pensioen'

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage