Pensioen 123 Laag 2

Ouderdomspensioen (Eindloon)

U krijgt ouderdomspensioen vanaf pensionering zolang u leeft

Via uw werkgever KLM doet u mee aan onze pensioenregeling en bouwt u ouderdomspensioen op. Dat ouderdomspensioen ontvangt u standaard als u 60 jaar wordt. U kunt het ouderdomspensioen ook eerder laten ingaan, op zijn vroegst op uw 50e. U kunt het ook later in laten gaan, uiterlijk op uw AOW-leeftijd.

Hoeveel ouderdomspensioen krijgt u later?

Hoeveel ouderdomspensioen u straks ontvangt van ons is vooral afhankelijk van de hoogte van het salaris dat u hebt verdiend, de pensioenregeling waaraan u deelneemt en het aantal jaren dat u deelneemt. Uw ouderdompensioen ontvangt u zolang u leeft.

De hoogte van het opgebouwde ouderdomspensioen ziet u als u inlogt bij Mijn pensioen en staat op uw Uniform Pensioenoverzicht (UPO).

 • De pensioenregeling wordt gefinancierd op basis van CDC (Collective Defined Contribution). Het streven is een pensioenopbouw van 1,17% per jaar. Daarbij staat de premie die de werkgever betaalt vast. Als deze premie in een jaar onvoldoende is, bouwt u op basis van een lager opbouwpercentage pensioen op. Het bestuur heeft voor 2021 het opbouwpercentage vastgesteld op 1,17%.
 • Hebt u ook bij andere werkgevers pensioen opgebouwd? Uw totale pensioen kunt u zien op www.mijnpensioenoverzicht.nl.

Veelgestelde vragen

 • Minimaal een half jaar voor uw pensioendatum ontvangt u informatie over uw pensioen en de keuzes die u hebt. Ga naar MijnKLMPensioen om uw pensioensituatie bekijken.

 • Wij houden de premie in op uw bruto salaris. U betaalt er nu dus geen belasting over. U betaalt later wél belasting over de pensioenuitkering.

 • Wat is er standaard geregeld in de eindloonregeling? 

  In de eindloonregeling is uw pensioen onder andere gebaseerd op uw laatst verdiende salaris. Dat is het salaris per 1 januari van het jaar waarin u met pensioen gaat. Hebt u tijdens uw dienstverband wisselend in deeltijd gewerkt, bijvoorbeeld eerst een aantal jaren 50% en daarna een periode 100%? Dan berekenen we de hoogte van uw pensioen ook aan de hand van het gemiddelde deeltijdpercentage over uw gehele KLM-loopbaan.

  Wat is er standaard geregeld in de middelloonregeling?

  Dan bouwt u per jaar pensioen op. Hierbij wordt rekening gehouden met uw eventuele deeltijdpercentage in dat jaar. Verandert uw deeltijdpercentage in een jaar? Dan wordt voor het pensioen uitgegaan van het gemiddelde deeltijdpercentage in dat jaar. Uw ouderdomspensioen is een optelsom van alle pensioenbedragen die u jaarlijks hebt opgebouwd.

Landend vliegtuig Schiphol