Cookie consent

Op deze site worden cookies gebruikt.

Akkoord

Pensioen123 Laag 2 Na het opnemen van een periode van non-activiteit (Eindloon)

Print deze pagina

Gaat u met non-activiteit en duurt deze periode maximaal een maand? Dan zetten wij uw pensioenopbouw en eventuele partnerverzekeringen voort tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan een maand? Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, u betaalt dan de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt. 

Een periode van non-activiteit heeft in veel gevallen ook gevolgen voor uw pensioenopbouw. Het gaat dan om andere redenen dan ziekte, arbeidsongeschiktheid, ouderschapsverlof, zorgverlof of zwangerschapsverlof.

Uw gemiste pensioenopbouw achteraf compenseren

Gaat u maximaal één maand met non-activiteit? Dan zetten wij uw pensioenopbouw en eventuele partnerverzekeringen voort tegen dezelfde kosten als wanneer u had gewerkt. Duurt de periode langer dan één maand? Dan kunt u achteraf de pensioenopbouw voortzetten, maar dan betaalt u de volledige premie zoals u die normaal samen met KLM/KLC betaalt.

Zie ook 'U wilt met non-activiteit'.

Dat kan! U betaalt hiervoor uw deel van de pensioenpremie, maar ook het deel van de pensioenpremie die KLM/KLC normaal voor u betaalt. Na de periode van non-activiteit kunt u binnen vier maanden bij ons een offerte opvragen voor het inhalen van uw pensioenopbouw. Het voordeel hiervan is dat u geen gat in uw pensioenopbouw hebt voor de periode dat u non-actief was. Het nadeel is dat u ook de werkgeversbijdrage betaalt.

Bent u zwanger? Dan kunt u ervoor kiezen om:

  • passende grondwerkzaamheden te doen tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof. Gaat u hierbij minder werken en/ of voor een lager salaris? Dan bouwt u evenredig minder pensioen op. Ook uw premie wordt lager. De risicodekking van het facultatief partnerpensioen, Anw-hiaatpensioen (voor zover u hier vooraf al aan deelnam), wezen- en arbeidsongeschiktheidspensioen blijven wel op het oude niveau doorlopen. Alleen voor het Anw-hiaatpensioen blijft u de volledige premie betalen.
     
  • met volledige non-activiteit te gaan tot aan de ingang van uw zwangerschapsverlof.

Of u tijdens een periode van (gedeeltelijke) ouderschaps- of langdurig zorgverlof nog ouderdomspensioen en Netto Aanvullend Pensioen opbouwt, hangt af van de afspraken die u maakt met KLM. Bespreek met KLM altijd uw pensioenopbouw wanneer u met verlof gaat. Maar ook de manier waarop zij de premie met u verrekenen

U blijft ook tijdens non-activiteit langer dan één maand maar korter dan achttien maanden verzekerd voor het   arbeidsongeschiktheids- en wezenpensioen. U betaalt hier geen premie voor. Voor uw eventuele facultatieve partnerpensioen en/of Anw-hiaatpensioen geldt dit ook, maar alleen als u hiervoor voorafgaand aan het verlof ook al verzekerd was. Eén uitzondering: bij gedeeltelijk verlof betaalt u voor de risicodekking van het Anw-hiaatpensioen de volledige premie (en dus niet alleen het deel waarvoor u nog werkzaam bent). Deze premie wordt in mindering gebracht op het (resterende) salaris.

 

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage