Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Toezicht en controle op het pensioenfonds

Interne controle

Het bestuur legt verantwoording af aan het Verantwoordingsorgaan(VO) over het gevoerde beleid, de uitvoering daarvan en de voor de toekomst gemaakte beleidskeuzes. Het VO adviseert het bestuur bijvoorbeeld over het communicatiebeleid, de klachtenregeling en de beloning van het bestuur. Het oordeel van het verantwoordingsorgaan leest u in het jaarverslag.

Leden van het verantwoordingsorgaan

Leden namens de werknemers

  • R.G. Tunzi
  • S.P.M. Steinbach
  • A.M. Delnoij

Leden namens KLM

  • drs. G. Woelders RC
  • P.J. Wensveen

Leden namens de pensioengerechtigden

  • A.N.C. Volkerts (voorzitter)

De niet-uitvoerend bestuurders zijn belast met het intern toezicht op het bestuur en houden toezicht op de risicobeheersing en de evenwichtige belangenafweging. Over de uitoefening van dat toezicht leggen zij verantwoording af aan het verantwoordingsorgaan.

Er zijn drie sleutelfuncties: de risicobeheerfunctie, de interne auditfunctie en de actuariële functie. De sleutelfuncties hebben binnen het pensioenfonds een controlerende taak op hun aandachtsgebied. De houders van de sleutelfuncties zijn eindverantwoordelijk voor de taken van hun sleutelfunctie. 

Onze sleutelfunctiehouders

De risicobeheerfunctie zorgt ervoor dat het bestuur een totaalbeeld heeft van de risico's waaraan het pensioenfonds wordt blootgesteld.  De sleutelfunctiehouder risicobeheer beoordeelt en bewaakt het risicobeheersysteem en adviseert het bestuur over de beheersing van de risico’s. De sleutelfunctiehouder heeft een onafhankelijke positie binnen het pensioenfonds.

De actuariële sleutelfunctie beoordeelt en houdt toezicht op de juiste berekening van de (financiële) verplichtingen en voorzieningen van het pensioenfonds.Hamadi Zaghdoudi van Willis Towers Watson is de actuarieel sleutelfunctiehouder is. Hij is tevens de certificerend actuaris van het pensioenfonds. 

De interne auditfunctie beoordeelt door middel van gerichte onderzoeken (audits) de werking van de interne beheersingsmaatregelen en –procedures van het pensioenfonds. De interne auditfunctie vormt daarmee  het sluitstuk van alle waarborgen van beheerste en integere bedrijfsvoering binnen het pensioenfonds.

De compliance officer, Holland van Gijzen Law (HVG Law), toetst onder andere een aantal fondsdocumenten. Daarnaast toetst de compliance officer of het bestuur, het verantwoordingsorgaan en andere verbonden personen de gedragscode naleven.

Externe controle

De Nederlandsche Bank (DNB) beoordeelt onder meer de financiële opzet van het pensioenfonds en de geschiktheid en integriteit van de bestuurders.

De externe controle wordt verzorgd door

  • KPMG Accountants N.V. als accountant
  • Willis Towers Watson als certificerend actuaris van het fonds

De afdeling actuariaat van uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group is onze adviserend actuaris.

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage