Pensioenopbouw bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel

Samen in de cabine, samen pensioen opbouwen

Vanaf pensionering krijgt u zolang u leeft een pensioenuitkering. U bouwt pensioen op in de eindloon- of middelloonregeling en eventueel in de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Ook uw partner en kinderen zijn verzekerd van een inkomen als u overlijdt. En wordt u arbeidsongeschikt, dan krijgt u arbeidsongeschiktheidspensioen.

Eindloon- & middelloonregeling

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)