Pensioen 123 Laag 2

Als u gaat scheiden, of het samenwonen of geregistreerd partnerschap beëindigt (Eindloon)

Uit elkaar

Als u en uw partner uit elkaar gaan, komt er veel op u af. Ook over uw pensioen moet u samen afspraken maken. In onderstaande video leggen we uit wat u moet regelen voor uw pensioen wanneer u uit elkaar gaat. 

Checklist uit elkaar gaan

Waar moet u aan denken als u uit elkaar gaat?

 • Meld het beëindigen van uw samenlevingscontract aan HR KLM.
 • Geef uw scheiding aan ons door als u in het buitenland woont. Als u in Nederland woont, krijgen wij dit automatisch door van de gemeente.
 • Maak afspraken over de verdeling van het ouderdomspensioen. U kunt bij ons een overzicht opvragen van de gevolgen van de verdeling via dit formulier.
 • Geef deze afspraken aan ons door via formulier van de overheid ‘Mededeling bij echtscheiding in verband met verdeling van ouderdomspensioen’.
 • Maak afspraken over het bijzonder partnerpensioen. Hiervan kan uw ex-partner afstand doen via de afstandsverklaring van het pensioenfonds. Vraag deze afstandsverklaring bij ons op via (020) 426 62 30. Dat kan pas als uw scheidingsdatum definitief is.

Was u getrouwd of had u een geregistreerd partnerschap?

 • Uw ex-partner heeft recht op de helft van uw ouderdomspensioen dat u tijdens het huwelijk of het geregistreerd partnerschap heeft opgebouwd. Dit pensioen ontvangt uw ex-partner op het moment dat u met pensioen gaat.

én

 • Uw ex-partner heeft recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw ex-partner krijgt als u komt te overlijden. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.

U kunt samen met uw ex-partner ook een andere verdeling van het ouderdomspensioen afspreken of afspreken om het ouderdomspensioen niet te verdelen. Ook kan uw ex-partner afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken goed vast met een handtekening van jullie beiden.

Had u een samenlevingscontract?

 • Uw ex-partner heeft wettelijk alleen recht op een bijzonder partnerpensioen. Dit is het pensioen dat uw ex-partner krijgt als u komt te overlijden. Uw ouderdomspensioen wordt hierdoor lager.
 • U kunt in het samenlevingscontract zelf afspraken hebben gemaakt over de verdeling van het ouderdomspensioen. 

Uw ex-partner kan afstand doen van het bijzonder partnerpensioen. Leg deze afspraken goed vast met een handtekening van jullie beiden.

Verdeeld ouderdomspensioen blijft onderdeel van uw pensioen

Bent u gescheiden na een huwelijk of geregistreerd partnerschap?

 • Het deel van het ouderdomspensioen van uw ex-partner blijft onderdeel van uw pensioen. Beslissingen die u maakt over uw gedeelte, gelden ook voor het gedeelte van uw ex-partner. Als uw ex-partner eerder overlijdt dan u, wordt het gedeelte van uw ex-partner weer bij uw pensioen gevoegd.

Pensioen afsplitsen voor uw ex-partner

U en uw ex-partner kunnen ervoor kiezen om het pensioen af te splitsen (dit noemen we conversie).

Meer lezen over conversie

Meteen regelen

 • Voorlopige verdeling aanvragen

Wilt u weten wat de impact van de verdeling is op uw pensioen? Via het formulier 'Aanvraag indicatieve opgave verevening' vraagt u een indicatie aan van de verdeling van het ouderdomspensioen (als u getrouwd was of een geregistreerd partnerschap had) en de hoogte van het bijzonder partnerpensioen als u gaat scheiden.

 • Contact met ons opnemen als u vragen hebt

Niet iedere afwijkende afspraak kan door ons worden uitgevoerd. Twijfelt u? Neem dan contact met ons op via (020) 426 62 30.

 • Gemaakte afspraken aan ons doorgeven

Geef de afspraken die u maakt aan ons door met dit formulier van de overheid. Wij verwerken uw afspraken in onze administratie en zorgen ervoor dat uw ex-partner ontvangt wat jullie hebben afgesproken.

 • Checken of alles klopt

Login bij MijnKLMPensioen. Bij Mijn pensioen ziet u welk deel van uw pensioen is gereserveerd voor uw ex-partner. Het pensioendeel van uw ex-partner staat bij ‘Verevend OP/OBP’. Dit staat voor ‘Verevend ouderdomspensioen’ en ‘Verevend overbruggingspensioen’.