Waar we niet in beleggen

We beleggen niet in:

 • Ondernemingen die betrokken zijn bij de productie of distributie van controversiële wapens. Een uitzondering hierop zijn nucleaire wapens die geproduceerd worden in landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend.
 • Ondernemingen die ernstig en stelselmatig de Global Compact schenden
 • Ondernemingen die werkzaam zijn in de tabaksindustrie
 • Staatsleningen van landen met een ernstig tekortschietende overheid 

Uitsluiten is een integraal onderdeel van het ESG-beleid, maar onze aanpak is er niet op gericht hele sectoren bij voorbaat uit te sluiten. We hebben de overtuiging dat duurzame bedrijven beter renderen op de lange termijn. Vanuit die gedachte gaat de voorkeur uit naar ESG-beleid dat gericht is op bedrijven die positief bijdragen aan duurzaamheid.

De uitsluitingenlijst is dynamisch en wordt elk kwartaal vernieuwd. In het vierde kwartaal van elk jaar plaatsen we een geüpdatet lijst met de stand per eind Q3 op deze website.

Uitsluitingenlijst 2021

Veelgestelde vragen

 • Wapens worden als controversieel gezien, als deze:

  • onevenredig veel leed en slachtoffers veroorzaken
  • geen onderscheid maken tussen burger- en militaire doelen
  • na afloop van een conflict slachtoffers kunnen veroorzaken

  De drie belangrijkste soorten controversiële wapens zijn nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

 • Er zijn meerdere belangrijke internationale verdragen tegen massavernietigingswapens zoals nucleaire wapens, biologische en chemische wapens.

  Het Non-proliferatieverdrag (NPV) is daar één van. Het NPV moet de verspreiding en het bezit van kernwapens beperken en is daarnaast gericht op ontwapening en het recht op vreedzaam gebruik van kernenergie. Het verdrag beperkt het bezit van kernwapens tot 5 landen: de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Rusland en China. 190 landen, waaronder Nederland, hebben het verdrag ondertekend.

   

 • Wij zijn tegen de productie of distributie van controversiële wapens en sluiten daarom ondernemingen uit die hierbij betrokken zijn. Tegelijkertijd achten we het risico van inzet van nucleaire wapens door de landen die het Non-proliferatieverdrag hebben getekend zo klein dat wij investeringen in bedrijven die in die landen gevestigd zijn acceptabel vinden. Daarom maken wij voor producenten van kernwapens die in Non-proliferatielanden gevestigd zijn een uitzondering.