Nieuws

Wijziging in- en afkooptarieven

16 juli 2019

Met ingang van 1 januari 2020 wijzigen de tarieven voor inkoop en afkoop van het netto aanvullend pensioen (NAP) en de afkooptarieven voor kleine pensioenen.

Inkooptarieven NAP
Van de premie die u betaalt voor de NAP koopt het pensioenfonds een levenslang ouderdomspensioen in. De tarieven daarvoor wijzigen per 1 januari 2020. U kunt de actuele inkooptarieven vinden in de bijlage van het NAP reglement op de website. Belangrijke vereiste van de NAP regeling is dat die kostendekkend blijft. 

Afkooptarieven NAP
Wanneer u uw NAP wilt afkopen, wordt de afkoopwaarde berekend aan de hand van afkooptarieven. De actuele NAP afkooptarieven vindt u in de bijlage van het NAP reglement op de website. Voor de afkooptarieven geldt dat kritischer gekeken wordt naar de financiële positie van de netto regeling. Als daardoor de afkooptarieven aangepast moeten worden, informeren wij u daarover.

Afkooptarieven kleine pensioenen
Wanneer u uit dienst gaat bij KLM kunt u hiermee te maken krijgen. In sommige gevallen wordt een klein pensioen van minder dan € 484,09,- per jaar afgekocht. U krijgt daar dan bericht over van ons.