Nieuws

Verkiezingen bestuur

19 juli 2012

Het bestuur heeft besloten dat het bestuur per 1 januari 2013 wordt uitgebreid met een vertegenwoordiger namens de pensioengerechtigden. In het najaar van 2012 houden wij daarom verkiezingen. Om het aantal werkgeverszetels en werknemerszetels gelijk op te laten gaan, wordt er ook een extra werkgeverszetel aan het bestuur toegevoegd. Het bestuur gaat dan vanaf 2013 van acht naar tien leden.