Nieuws

Verandering indexatiebeleid voor oude pensioenregelingen

7 november 2017

KLM en de vakbonden hebben nieuwe afspraken gemaakt over het indexeren van pensioen. Door stijgende prijzen wordt geld elk jaar iets minder waard. Het pensioenfonds probeert daarom uw pensioen jaarlijks te verhogen om uw pensioen op peil te houden. Dat heet indexeren. Wanneer uw pensioen opgebouwd is onder een pensioenreglement van 1977, 1998, 2004 of 2006AB, dan veranderen per 1 januari 2018 de afspraken over het indexeren van uw pensioen. 
 

In de huidige pensioenregeling bepaalt de stijging van de prijzen hoeveel we het pensioen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers kunnen indexeren. Vanaf 1 januari 2018 gaan we dat op grond van de nieuwe afspraken ook zo doen voor uw pensioen. U hebt hierover een brief ontvangen of ontvangt deze binnenkort.

Vanaf 1 januari 2018 gebruiken we voor het indexeren van alle pensioenen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers de niet afgeleide consumentenprijsindex. Deze prijsindex geeft de gemiddelde stijging aan van een pakket consumptiegoederen en –diensten. In deze prijsindex wordt ook de stijging van belastingtarieven meegenomen (bijv. BTW of accijns op tabak).

In het indexatieoverzicht hieronder ziet u hoeveel er sinds 2008 geïndexeerd is en hoeveel dat zou zijn geweest volgens de nieuwe afspraken.

indexatieoverzicht