Vakantiegeld onderdeel van de maandelijkse pensioenuitkering

23 mei 2019

Ontvangt u pensioen op basis van een oud pensioenreglement (1977 of 1998)? Dan verandert het moment van de uitbetaling van het vakantiegeld. 
Vanaf 1 mei 2019 ontvangt u het vakantiegeld in twaalf gelijke delen samen met uw pensioenuitkering. Dit betekent dat uw maandelijkse pensioenuitkering hoger zal zijn. U ontvangt uw vakantiegeld dus niet meer apart in de maand mei. Per jaar ontvangt u opgeteld hetzelfde bruto bedrag als in de huidige situatie.

U ontvangt in mei 2019 uw opgebouwde vakantiegeld over de periode tot 1 mei 2019 
Uw opgebouwde vakantiegeld wordt samen met uw hogere pensioenuitkering rond de betaaldatum van mei 2019 voor de laatste keer aan u betaald. Op uw pensioenspecificatie van mei 2019 ziet u naast uw hogere maandelijkse pensioenuitkering ook het vakantiegeld terug.

Waarom wijzigt het moment van uitkeren van het vakantiegeld?
Het uitkeren van vakantiegeld vraagt extra administratieve handelingen. Door alle pensioenuitkeringen op hetzelfde moment uit te betalen vereenvoudigt de administratie, vermindert de kans op fouten en verlaagt de kosten. Alle andere pensioengerechtigden met een pensioenuitkering van het pensioenfonds ontvangen het vakantiegeld al als onderdeel van de maandelijkse pensioenuitkering.