Nieuws

Update overgang naar nieuw bestuursmodel

30 april 2019

Het pensioenfonds streeft ernaar om per 1 oktober 2019 over te gaan op een nieuw bestuursmodel. Dit zogeheten ‘omgekeerd gemengd model’ bestaat naast zes bestuursleden namens werknemers, pensioengerechtigden en de werkgever ook uit een uitvoerend bestuur van drie externe bestuurders. Aanvankelijk was het streven om per 1 juli over te gaan op dit model, maar dat is nu bijgesteld naar 1 oktober 2019.