Nieuws

Uitvoeringsorganisatie pensioenfonds in finale Pensioenwegzwijzer 2021

25 oktober 2021

De PensioenWegwijzer is een prijs voor initiatieven die het mensen gemakkelijk maken inzicht te krijgen in hun pensioen en, waar nodig actie, te ondernemen. De wijze waarop de organisaties dit doen, zet mensen aan tot beter nadenken over hun financiële middelen in de toekomst. En met het concept 'De deelnemer als beste pensioenwegwijzer' zit de uitvoeringsorganisatie van het pensioenfonds bij de laatste 5 finalisten van deze prijs! Op 4 november zal de uitreiking plaatsvinden.

Cabine deelnemer als beste pensioenwegwijzer 
We zijn ons ervan bewust dat we niet het meest sexy onderwerp onder de aandacht proberen te krijgen van de deelnemer. Daarnaast verwachten we ook dat de deelnemer in actie komt en iets doet voor zijn pensioen. Veel deelnemers vinden pensioen wel belangrijk, maar om nou de stap te zetten…

Wij zetten al jaren de deelnemer zelf in om zichzelf én zijn/haar collega’s die stap te laten zetten. Dat doen we via PIT-ers op de route en sinds dit jaar via vlogs van collega Marloes op social media. Mensen vertrouwen namelijk informatie van een ‘persoon zoals ikzelf’ veel meer dan een autoriteit of instantie. En zijn veel eerder geneigd om die persoon te volgen.