Nieuws

Uitkomsten onderzoek over beleggen en risico's

3 mei 2023

Om ons goed voor te bereiden op de nieuwe pensioenregeling willen we graag weten hoe onze deelnemers denken over de komende veranderingen. Daarom hebben we eind vorig jaar onze deelnemers uitgenodigd om mee te doen aan een online onderzoek. In dit onderzoek wilden we weten hoeveel risico's onze deelnemers willen lopen met hun pensioengeld en hoe ze aankijken tegen bijvoorbeeld maatschappelijk verantwoord beleggen. 1.484 deelnemers namen hier deel aan. 

Hoe ouder, hoe voorzichtiger

De gepensioneerde deelnemers van ons pensioenfonds zijn voorzichtiger met beleggingen dan deelnemers die nog pensioen opbouwen of uit dienst zijn bij KLM. In vaktermen noemen we dat een defensieve risicopreferentie. Onze gepensioneerde deelnemers willen ook minder risico lopen dan gepensioneerden van andere fondsen.

Deelnemers zien zichzelf als een hechte groepSolidariteit hoort volgens deelnemers bij het KLM-Cabinepersoneel. Maar de meningen verschillen over hoe ver de solidariteit moet gaan, en de manier waarop dat wordt georganiseerd. Moet een deel van het persoonlijke kapitaal in een gezamenlijke buffer gestopt worden? Onder deelnemers die nog niet met pensioen zijn, zijn er ongeveer evenveel voor- als tegenstanders, onder gepensioneerden is de weerstand groter. Het is dus heel belangrijk dat we goed nadenken over hoe we samen de risico’s delen en hoe we hierover communiceren.

Logisch dat pensioeninkomen meebeweegt met de economieMaar de dalingen moeten niet te groot zijn. Al zijn gepensioneerden daarbij minder bereid om dalingen in het pensioeninkomen op te vangen dan deelnemers die nog niet met pensioen zijn. Gepensioneerden geven relatief vaker aan dat hun uitkering niet meer dan 5% lager mag uitpakken.

Bepaalde beleggingen uitsluitenAls het gaat over maatschappelijk verantwoord beleggen, dan vinden onze deelnemers vooral het uitsluiten van bepaalde bedrijven (bijvoorbeeld bedrijven die mensen- of arbeidsrechten schenden) belangrijk. Degenen die maatschappelijk verantwoord beleggen belangrijk vinden, willen graag dat we invloed uitoefenen op het klimaatbeleid van bedrijven waarin we beleggen.

Doorgaan met goed communicerenDeelnemers hebben vertrouwen in het pensioenfonds en zijn positief over onze communicatie. De drempel om contact op te nemen is laag. Wel is de aandacht voor communicatie sterk gericht op deelnemers die nog pensioen opbouwen. Dat signaal hebben we ter harte genomen. We hebben bijvoorbeeld een aparte workshop voor gepensioneerden georganiseerd tijdens het laatste Cabine Pensioenplein. Dat was een groot succes.

Lees ook het interview met onze bestuursleden

In de media is volop discussie over de voor- en nadelen van de nieuwe Pensioenwet. Maar wat betekent het nu echt voor u en hoe bereidt het fonds zich erop voor? Selma Smit en Peter Dorrestijn, allebei uitvoerend bestuurslid, geven een update.