Nieuws

Terugblik op 2023 in het jaarverslag

17 juni 2024

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiĆ«le resultaten in 2023. 

Wat is er gebeurd in 2023?

De Wet toekomst pensioenen (Wtp) is op 1 juli 2023 in werking getreden. Het pensioenfonds heeft de ambitie op 1 januari 2026 over te gaan naar de nieuwe pensioenregeling.

In aanloop naar 1 januari 2026  hebben we in 2023 als pensioenfonds, net als in 2022, intensief overleg gevoerd met KLM en de vakbonden en onze uitvoeringsorganisatie Blue Sky Group. 2023 stond dan ook in het teken van de ontwikkeling van het transitieplan. Hierin staan de afspraken opgenomen over de nieuwe pensioenregeling. Dit concept transitieplan is onlangs afgerond en wordt voorgelegd bij de leden van de vakbonden, de zogeheten ledenraadplegingen. Hier leest u meer hierover.

Financiƫle situatie
De (actuele) dekkingsgraad van het pensioenfonds daalde in 2023 van 122,4% in januari naar 121,1% in december. De beleidsdekkingsgraad (de gemiddelde dekkingsgraad gemeten over de afgelopen 12 maanden) steeg in 2023 licht, van 125,0% in januari naar 125,3% in december.

Naast bovengenoemde onderwerpen kunt u in het jaarverslag 2023 onder andere lezen over:

  • Externe en interne ontwikkelingen
  • Beleggingsbeleid
  • Kosten
  • Risicomanagement
  • Toekomstverwachting 2024
  •  Jaarrekening 2023
Bijlage Grootte
6.65 MB

Hebt u vragen?

Hebt u nog vragen of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag. U kunt ons op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur bereiken via (020) 426 62 30 of pensioenservice@klmcabinefonds.nl.