Nieuws

Stijging kosten door BTW-plicht

30 mei 2017

Vanaf 2017 is het pensioenfonds verplicht om 21% BTW te betalen over de kosten voor de pensioenuitvoering. Tot en met 2016 waren de werkzaamheden voor de pensioenuitvoering vrijgesteld van BTW-heffing. De belastingdienst heeft deze vrijstelling ingetrokken vanwege Europese regels.

Door deze maatregel stijgen onze uitvoeringskosten dus flink. Wat betekent dit voor u? Deze stijging heeft geen directe gevolgen voor de opbouw en uitbetaling van uw pensioen. Voor het pensioenfonds heeft het wel gevolgen, er blijft minder geld over om mee te beleggen.