Nieuws

Pensioenakkoord, hoe nu verder?

14 juni 2019

Er is een landelijk principe-akkoord gesloten tussen de werkgevers, vakbonden en het kabinet over de vernieuwing van het pensioenstelsel. Hierin staan afspraken over bijvoorbeeld de verhoging van de AOW-leeftijd, de premiewetgeving en de pensioencontracten. Daarnaast zijn nieuwe rekenregels voor pensioenfondsen bekend gemaakt.

Vernieuwing pensioenstelsel nog niet afgerond
Het duurt nog een tijd voordat u als deelnemer iets gaan merken van het principe pensioenakkoord. Eerst mogen de bonden er nog over stemmen. Rond 15 juni wordt duidelijk of zij akkoord gaan*. Daarna moeten veel zaken uit het akkoord verder uitgewerkt worden. De verwachting is dat de nieuwe afspraken pas in 2022 tot nieuwe wetgeving zullen leiden. Ook dan zijn we er nog niet. Dan zijn de arbeidsvoorwaardelijke partijen bij KLM aan zet. Zij moeten samen afspraken maken over hoe de nieuwe wetgeving vertaald moet worden in onze pensioenregeling.

Nieuwe rekenregels
Elke vijf jaar worden de nieuwe rekenregels bekend gemaakt voor pensioenfondsen. Dat gebeurde deze week door de commissie parameters. Wij moeten vanaf 1 januari 2021 uitgaan van een lagere rekenrente. De rekenrente is de rente die de fondsen moeten hanteren bij het bepalen van hun financiële positie. Wat dit betekent voor het pensioenfonds en wat de impact van het pensioenakkoord is, is niet duidelijk. Zodra dat wel het geval is, zullen wij dat laten weten.

We houden u op de hoogte wanneer er nieuws is
Het bestuur van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel volgt deze ontwikkelingen op de voet. Mocht er meer duidelijk worden over de effecten van toekomstige wetgeving op uw pensioenregeling dan informeren wij u daar vanzelfsprekend over.

* Inmiddels hebben de bonden ingestemd met het pensioenakkoord.