Nieuws

Omrekenfactoren wijzigen op 1 januari 2023

5 juli 2022

Uw pensioenregeling biedt diverse keuzemogelijkheden, zoals eerder of later met pensioen gaan en uw ouderdomspensioen omzetten in partnerpensioen of andersom. Voor het berekenen van deze keuzes gebruikt het pensioenfonds omrekenfactoren. Deze factoren worden periodiek vastgesteld en zijn gebaseerd op onder meer de stand van de rente en de levensverwachting.

Per 1 januari 2023 wijzigen deze omrekenfactoren en daardoor ook de pensioenbedragen als u na 1 januari 2023 met pensioen gaat.

Wat betekent dit voor u?

  • Als u uw pensioendatum vóór of op 1 januari 2023 kiest, berekenen wij uw pensioenuitkering op basis van de huidige omrekenfactoren die al bij u bekend waren. Er verandert dus niets.
  • Gaat u na 1 januari 2023 met pensioen dan gelden de nieuwe omrekenfactoren, deze zijn reeds verwerkt in Mijn Planner. De bedragen kunnen hierdoor afwijken ten opzichte van eerdere momenten dat u in de planner hebt gekeken. De bedragen die u nu ziet staan zijn leidend.

Kunnen we nog iets voor u doen?

Hebt u een vraag of wilt u meer informatie? Wij helpen u graag bij het bekijken van uw keuzes. U kunt ons op werkdagen tussen 8.30 uur en 17.00 uur bereiken via 020 426 62 30 of mail naar: pensioenservice@klmcabinefonds.nl. U kunt ook een afspraak maken om te videobellen.