Nieuws

Mededeling van het bestuur

28 augustus 2019

In o.a. Pensioen Pro heeft afgelopen week een artikel gestaan dat we door de rechter op onze vingers zijn getikt omdat we een deelnemer geen oude statuten en reglementen wilden toesturen. Wij betreuren het dat in de media nu het beeld is ontstaan dat wij die documenten niet wilden verstrekken. Transparantie staat hoog in het vaandel bij het pensioenfonds.

Daarom delen we onze overwegingen met u; De deelnemer vroeg ons – nadat we al oude reglementen hadden verstrekt – om een nog grotere hoeveelheid reglementen en statuten. Een deel daarvan was niet gedigitaliseerd. Het kost tijd en geld om dat in orde te maken. We wilden daarom met de deelnemer in gesprek om concreet mee te kijken met de vraag. Om zo de deelnemer beter te kunnen helpen. Ook wilden we geen onnodige kosten maken door documenten te digitaliseren die niet relevant zouden zijn.

Helaas is het niet tot een gesprek gekomen. Wij hebben toen alle gevraagde informatie verstrekt. De rechtszaak hebben wij niet kunnen voorkomen. Wij vinden het heel spijtig hoe het is gelopen.