Cookies op de website

De website van het pensioenfonds maakt gebruik van Google Analytics, een analyseprogramma gemaakt door Google, Inc. Google Analytics gebruikt ‘cookies’. Deze cookies helpen het pensioenfonds de website te analyseren op het gebruik van de website door gebruikers, waarmee het pensioenfonds de website kan verbeteren. De informatie die gegenereerd wordt door de cookie over uw sitegebruik, wordt verzonden en opgeslagen op de servers van Google in de Verenigde Staten.

Akkoord

Nieuws Kandidaatstelling voor pensioengerechtigden

03-08-2016

Per 1 januari 2017 gaat een nieuwe zittingstermijn in voor het bestuur van de Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel. Dit betekent dat er ook opnieuw gekeken wordt naar de vertegenwoordiging van de pensioengerechtigden in het bestuur. De pensioengerechtigden hebben 1 zetel in het bestuur. De zittingstermijn van het bestuur is vier jaar.

Benoeming vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden

De vertegenwoordiger van de pensioengerechtigden in het bestuur wordt gekozen door de pensioengerechtigden van het fonds. Het bestuurslid moet ook zelf een pensioengerechtigde van het fonds zijn. Zowel de verenigingen van pensioengerechtigden als individuele pensioengerechtigden kunnen kandidaten voorstellen. 

De Vereniging Oud-cabinepersoneel KLM (VOC) heeft de heer E. (Eugène) J.J.A. van Halder als kandidaat voor de bestuurszetel namens de pensioengerechtigden voorgedragen. De heer Van Halder heeft langjarige ervaring als bestuurder van het pensioenfonds. Hij is sinds 1987 lid van het bestuur, eerst namens de werknemers en vanaf 2013 namens de pensioengerechtigden.

De Vereniging van Gepensioneerden van KLM ondersteunt de kandidaatstelling van de heer Van Halder. 

Individuele kandidaatstelling

Individuele deelnemers kunnen tot 2 september 2016 ook kandidaten voordragen. Voorwaarde is dat de kandidaatstelling wordt gesteund door ten minste 10% van de pensioengerechtigden. De voordracht moet daarom worden voorzien van een lijst met namen, polisnummers en handtekeningen van 124 pensioengerechtigden van het fonds. 

Waar u rekening mee moet houden is dat een bestuurslid moet voldoen aan wettelijke geschiktheidsvereisten. Dat houdt in dat een bestuurslid goede kennis moet hebben van het beheren van een pensioenfonds, het uitvoeren van pensioenregelingen, het beleggen van pensioengelden en communicatie met belanghebbenden. Daarnaast moet een bestuurslid over ervaring met het besturen van een organisatie beschikken en voldoende tijd beschikbaar hebben voor de functie. De vereisten voor de bestuursfunctie zijn vastgelegd in een profielschets. 

Procedure en informatie

Het bestuur van het pensioenfonds voert met elke voorgedragen kandidaat een introductiegesprek en toetst de voordracht aan de profielschets. Het bestuur beslist over plaatsing van een kandidaat op het stembiljet. Bij twee of meer kandidaten voor de bestuurszetel zullen er verkiezingen worden gehouden. Alle pensioengerechtigden ontvangen dan een stembiljet.

Voor nadere informatie over kandidaatstelling of de profielschets kunt u contact opnemen met het bestuurssecretariaat van het pensioenfonds, via bestuur@klmcabinefonds.nl of via telefoonnummer 020 426 62 21. 

Delen

Welkom op MijnKLMPensioen

Op het gebruik van MijnKLMPensioen is de disclaimer van toepassing.

Bekijk de disclaimer (PDF)Naar de homepage