Nieuws

Jaarverslag 2021 gepubliceerd

16 juni 2022

Wat staat er in het jaarverslag 2021? 

 

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2021.

De economie liet in de loop van 2021 een goed herstel zien, maar de directe omgeving van het pensioenfonds is in het verslagjaar net als in 2020 sterk beïnvloed door de wereldwijde coronacrisis. De door vele landen opgelegde reis- en transportbeperkingen hadden in het verslagjaar wederom gevolgen voor werkgever KLM. 

Het pensioenfonds behaalde in 2021 een totaalrendement van 10,2% (2020: 9,2%). Dit was inclusief het resultaat op derivaten ter afdekking van risico’s. Dankzij het economische herstel zijn de koersen van zakelijke waarden zoals aandelen en vastgoed flink gestegen. Daarentegen zorgde de oplopende rente in 2021 voor een negatief rendement op vastrentende waarden.

De beleidsdekkingsgraad ontwikkelde zich zeer positief dankzij het goede beleggingsrendement en de gestegen rente in 2021 en steeg van 95,1% naar 112,6% ultimo 2021. Daardoor was het in mogelijk om per 1 januari 2022 gedeeltelijk te indexeren.

Lees in het jaarverslag 2021 o.a. over: 

  • Externe en interne ontwikkelingen
  • Beleggingsbeleid
  • Kosten
  • Risicomanagement
  • Toekomstverwachting 2022 
  • Jaarrekening 2021 

 

Bijlage Grootte
3.95 MB