Nieuws

Jaarverslag 2020 gepubliceerd

9 juli 2021

Wat staat er in het jaarverslag?

In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2020.

Het verslagjaar 2020 is sterk beïnvloed door de wereldwijde coronacrisis. De opgelegde reis- en transportbeperkingen hadden ernstige gevolgen voor werkgever KLM. Het bestuur is zich zeer bewust van de grote impact die dit alles heeft op alle bij KLM betrokkenen. 

Het jaar 2020 roept bij het bestuur gemengde beelden op.Tegenover een pandemie, een lage en alsmaar dalende rente, lage dekkingsgraden en het ontbreken
van indexatie staan in 2020 goede beleggingsrendementen, het niet hoeven doorvoeren van kortingen en het eerste volledige jaar werken in een nieuw bestuursmodel.

Lees in het jaarverslag 2020 o.a. over:

  • Externe ontwikkelingen
  • Beleggingsbeleid
  • Kosten
  • Verwachtingen 2021
  • Jaarrekening 2020

Of bekijk de afbeelding hieronder voor een snel overzicht van 2020. 

Jaarverslag downloaden