Jaarverslag 2018 gepubliceerd

9 juli 2019

Bekijk hier het jaarverslag van uw pensioenfonds over het jaar 2018. In het jaarverslag legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten in 2018. U leest onder meer over het beleggingsbeleid en de -resultaten in 2018, gedeeltelijke indexatie in 2018, de kostenbeheersing in dat jaar en het bestuurlijke besluit om over te stappen op een nieuw bestuursmodel. Van dit jaarverslag is een grafische samenvatting beschikbaar. Klik hier om deze te bekijken.