Nieuws

Indexatiebesluit 2021

21 december 2020

Pensioenen in 2021 niet verhoogd

Jaarlijks proberen wij uw pensioen mee te laten groeien met de stijging van de prijzen en met de loonrondes bij KLM/KLC. Op die manier behoudt uw pensioen zijn waarde. Op basis van de financiële situatie van het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel per eind november heeft het bestuur besloten om de opgebouwde en ingegane pensioenen (basis en NAP) per 1 januari 2021 niet te verhogen. 

Financiële positie van het fonds

De beleidsdekkingsgraad was eind november 2020 95,3%. Met deze stand van de dekkingsgraad is er geen ruimte om te indexeren. Bekijk ook de video van het bestuur van september dit jaar met daarin een toelichting op de financiële positie van het fonds, de gevolgen ervan voor uw pensioen en het besluit om de pensioenen in 2021 niet te verhogen. 

Wat betekent het indexatiebesluit 2021 voor u?

  • Bouwt u pensioen op bij KLM of KLC?

Wij proberen uw pensioen ieder jaar te verhogen met de algemene stijging van de KLM/KLC-lonen. Tussen 2 januari 2020 en 1 januari 2021 is er geen loonronde geweest. Uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2021 niet verhoogd. 

  • Bent u met pensioen of werkt u niet meer bij KLM of KLC?

Uw pensioenuitkering of uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2021 niet verhoogd met de stijging van de prijzen. Onze maatstaf om dit wel te doen, is de niet-afgeleide Consumenten Prijsindex over de periode van 12 maanden eindigend op 31 oktober 2020. In die periode steeg de niet-afgeleide Consumenten Prijsindex met 1,2%.

Achterstand in indexatie

De afgelopen jaren is er niet of gedeeltelijk geïndexeerd. Dit betekent dat uw pensioen niet (volledig) meegroeit met de stijging van de prijzen/uw salaris. Groeit uw pensioen niet mee met het prijsniveau, dan kunt u uiteindelijk voor hetzelfde geld minder kopen. Wij houden per jaar bij wat de achterstand is.

Wanneer kunnen we uw pensioen verhogen?

Volgens wettelijke regels mag het pensioenfonds uw pensioen pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad 110% is of hoger én er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren. Dit heet toekomstbestendig indexeren. Het bestuur beslist aan het einde van elk jaar op basis van de financiële positie per eind november of er geïndexeerd kan worden. 

Indexatieverwachting voor de komende jaren

De kans dat we uw pensioen de komende vijf jaar (volledig) kunnen indexeren is klein. De kans op inhaalindexatie - het inhalen van gemiste indexatie uit het verleden - is nog kleiner. Voor de komende vijf jaar is de kans op korten van de opgebouwde aanspraken en de pensioenen aanwezig.