Nieuws

Indexatiebesluit 2013

27 december 2012

Op 7 december 2012 heeft het bestuur van Stichting Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel een besluit genomen over de verhoging van pensioenen en pensioenaanspraken in 2013 (indexatiebesluit). Het bestuur heeft vastgesteld dat per 1 janauari 2013 niet geindexeerd kan worden omdat de financiele positie van het pensioenfonds onvoldoende hersteld is. Dit geldt voor actieve deelnemers, gewezen deelnemers en pensioengerechtigden. 

Toelichting op het indexatiebesluit 

De toekenning van indexatie is afhankelijk van de financiële positie van het pensioenfonds. Om indexatie toe te staan moet de gemiddelde reële dekkingsgraad van het pensioenfonds over de maanden juni tot en met november 2012 minimaal 65% bedragen. Dit gemiddelde bedraagt 62,5% waardoor indexatie niet mogelijk is. Daar komt bij dat er tussen juni en november 2012 ook geen loonronde is geweest, waar normaal gesproken rekening mee wordt gehouden bij de indexatie.

Het indexatiebesluit voor 2013 heeft tot gevolg dat pensioengerechtigden in 2013 dezelfde bruto uitkering ontvangen als in 2012, tenzij er iets verandert in hun persoonlijke situatie. Voor actieve deelnemers en slapers geldt dat hun pensioenaanspraken in 2013 niet aangepast kunnen worden aan de inflatie. 

Als de financiële positie van het pensioenfonds op termijn voldoende verbetert, zal het bestuur, binnen de daarvoor geldende regels, de opgelopen indexatieachterstand repareren.