Haalbaarheidstoets 2019: uitkomst goed

5 juni 2019

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft de jaarlijkse haalbaarheidstoets uitgevoerd
De haalbaarheidstoets is een wettelijk verplichte toets waarmee het pensioenfonds kijkt of het over een periode van 60 jaar het resultaat behaalt waar naar gestreefd wordt en welke risico’s daarbij spelen. De Nederlandsche Bank schrijft voor hoe deze berekening uitgevoerd moet worden, zodat pensioenfondsen onderling vergelijkbaar zijn.

Het pensioenfonds is geslaagd voor de toets
Het verwachte pensioenresultaat is 100,2% en zit daarmee ruimschoots boven de ondergrens van 90% die met de sociale partners is vastgesteld.

Wat betekent dit voor uw pensioen?
Voor uw pensioen betekent het niet direct iets. Het feit dat we op koers liggen voor de lange termijn zegt niets over de huidige financiële positie van het pensioenfonds en de kans op indexatie van uw pensioen. Daarover leest u bij de huidige financiële situatie en de indexatie- en kortingsverwachting voor de komende jaren.