Nieuws

Gedeeltelijke indexatie per 1 januari 2019

21 december 2018

Op 7 december 2018 heeft het bestuur op basis van de financiële situatie per eind november besloten om de opgebouwde en ingegane pensioenen (basis en NAP) gedeeltelijk te indexeren.

Wat betekent dat voor u?

  • Werkt u bij KLM of KLC en bouwt u pensioen op?
    Uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2019 verhoogd met 0,62% (41,79% van 1,5% ). Dit ziet u begin februari 2019 in MijnKLMPensioen.
     
  • Bent u met pensioen of werkt u niet meer bij KLM of KLC?
    Uw pensioenuitkering of uw opgebouwde pensioen (basis en NAP) wordt per 1 januari 2019 verhoogd met 0,87% (41,79% van 2,1%). Dit ziet u begin februari 2019 in MijnKLMPensioen.

Hoeveel uw pensioen verhoogd kan worden, hangt af van de regels die daarvoor gelden
Volgens wettelijke regels mag het pensioenfonds uw pensioen pas indexeren als de beleidsdekkingsgraad 110% is of hoger én er genoeg vermogen is om in de toekomst te kunnen indexeren.

Voor de indexatie van het pensioen van deelnemers die nog pensioen opbouwen (actieve deelnemers), volgen wij de stijging van de KLM/KLC-lonen. De maatstaf is het percentage van de algemene loonronde van 2 januari 2018 tot en met 1 januari 2019 volgens de cao KLM-Cabinepersoneel. Deze loonronde is 1,5%.

Voor de pensioenen van pensioengerechtigden en ex-deelnemers volgen wij de stijging van de prijzen. De maatstaf is de Niet-afgeleide Consumenten Prijsindex (*) over de periode van 12 maanden eindigend op 31 oktober 2018. Deze periode is dat 2,10%.

De beleidsdekkingsgraad was eind november 115,8%
Op basis van deze hoogte is er ruimte om 41,79% van de maatstaf te indexeren.

Achterstand in indexatie
De afgelopen jaren is er niet of gedeeltelijk geïndexeerd. Dit betekent dat het pensioen niet (volledig) meegroeit met de stijging van de prijzen. Groeit uw pensioen niet mee met het prijsniveau, dan kunt u uiteindelijk voor hetzelfde geld minder kopen. Er wordt per jaar bijgehouden wat de achterstand is.

Indexatieverwachting voor de toekomst
Het bestuur besluit jaarlijks of de pensioenen geïndexeerd kunnen worden. De financiële situatie van het fonds is hierbij leidend.