Feiten en cijfers

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft ultimo 2017 9.779 actieve deelnemers, 2.552 gewezen (premievrije) deelnemers en 1.500 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van ruim € 3,2 miljard.

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel kent regelingen voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenen

(bedragen 2017 in EUR miljoenen)

Aantal actieve deelnemers

9.779

Aantal gewezen deelnemers (premievrijen)

2.552

Aantal pensioengerechtigden

1.500

Premies

162

Pensioenuitkeringen

24

Voorziening pensioenverplichtingen

2.731

Beleggingen

(bedragen 2017 in EUR miljoenen)

Vastrentende waarden

1.352

Aandelen

1.426

Vastgoed

302

Overig

123,1

Totaal

3.203

Totaalrendement

8,6%

Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement

7,45%

Tienjaarsgemiddeld totaalrendement

6,28%