Feiten en cijfers

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel heeft ultimo 2018 9.838 actieve deelnemers, 2.577 gewezen (premievrije) deelnemers en 1.701 gepensioneerden met een totaal belegd vermogen van afgerond € 3,2 miljard.

Het Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel kent regelingen voor ouderdomspensioen, partnerpensioen, wezenpensioen en arbeidsongeschiktheidspensioen.

Pensioenen

(bedragen 2018 in EUR miljoenen)

Aantal actieve deelnemers

9.838

Aantal gewezen deelnemers (premievrijen)

2.577

Aantal pensioengerechtigden

1.701

Premies

100

Pensioenuitkeringen

27

Voorziening pensioenverplichtingen

2.932

Beleggingen

(bedragen 2018 in EUR miljoenen)

Vastrentende waarden

1.520

Aandelen

1.401

Vastgoed

372

Overig

 -67

Totaal

3.182

Totaalrendement

-3,3%

Vijfjaarsgemiddeld totaalrendement

6,4%

Tienjaarsgemiddeld totaalrendement

8,5%