Aanmeldformulier PIT

Het pensioenfonds streeft ernaar om PIT-teams samen te stellen die zoveel mogelijk een afspiegeling zijn van het KLM/KLC personeel, ook op het gebied van leeftijd. Daarnaast wil het pensioenfonds de middelen die zij inzet om PIT mogelijk te maken en PIT'ers te faciliteren (onder andere tijd en onkosten) optimaal benutten. Om die reden hanteert het pensioenfonds een aantal voorwaarden voor deelname aan PIT:

  • Affiniteit met social media (Facebook en Instagram)
  • Minimaal 67% in actieve dienst
  • Maximaal 55 jaar
  • Geen grondfunctie
  • 100% aanwezigheid op de opleidingsdagen
  • Binnen een PIT-termijn (18 maanden) twee terugkomdagen bijwonen. 
  • Bij aanvang van PIT-termijn, minimaal 36 maanden in actieve dienst (geen pensioenplannen binnen drie jaar)

In ons privacyreglement vind je meer informatie over hoe wij omgaan met de persoonsgegevens die je aan ons verstrekt.

Tewerkstellingspercentage
Ik ben KLC-er
Wij gebruiken uw gegevens om uw aanmelding te registreren en ook uitsluitend om u te herkennen als deelnemer van het pensioenfonds. Wij zullen uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken. Zie voor meer informatie ook ons privacystatement.
Afmelden kan via communicatie@blueskygroup.nl. Uw gegevens zullen na uw afmelding worden gewist.