Wat is het Anw-hiaatpensioen?

U kunt voor extra partnerpensioen zorgen met het Anw-hiaatpensioen. Gaat u trouwen, een geregistreerd partnerschap aan of hebt u een door KLM erkend samenlevingscontract? Dan melden wij uw partner standaard aan voor deze verzekering. Deelname aan het Anw-hiaatpensioen is vrijwillig, u en uw partner kunnen zich hiervoor afmelden met het mutatieformulier. Uw partner moet hier wel mee akkoord gaan.

Waarom wel/niet deelnemen aan het Anw-hiaatpensioen?

Ontvangt uw partner op het moment dat u overlijdt nog geen AOW? Dan heeft hij of zij mogelijk recht op een uitkering van de overheid uit de Algemene nabestaandenwet (Anw). Als dat niet zo is, ontstaat een Anw-hiaat. Op de website van de SVB vindt u meer informatie over de Anw-uitkering van de overheid.

Met de vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen ontvangt uw partner een extra pensioenuitkering als u komt te overlijden. Dit staat los van een eventuele Anw-uitkering van de overheid. Het belangrijkste voordeel van deze verzekering is dat uw partner na uw overlijden een extra uitkering ontvangt tot hij/zij AOW gaat ontvangen. Het belangrijkste nadeel is dat u een extra premie betaalt voor deze verzekering (zie hieronder bij ‘Wat kost het Anw-hiaatpensioen?’).

Hebt u zich afgemeld voor het Anw-hiaatpensioen en wilt u opnieuw deelnemen?

U kunt altijd weer opnieuw deelnemen aan het Anw-hiaatpensioen als u in een later stadium voor extra partnerpensioen wilt zorgen. Overlijdt u binnen een jaar na het opnieuw afsluiten van het Anw-hiaatpensioen? Dan moet kunnen worden aangetoond dat uw overlijden niet te verwachten was bij het opnieuw afsluiten.

Wat krijgt uw partner als u overlijdt?

Als u verzekerd bent voor het Anw-hiaatpensioen keren wij na uw overlijden jaarlijks een vast bedrag van €14.800,- (2019) uit aan uw partner. De uitkering loopt vanaf de dag na uw overlijden. De einddatum hangt af van het jaar waarin het Anw-hiaatpensioen is ingegaan: 

  • voor 1 januari 2013: het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de eerste dag van de maand waarin de partner 65 jaar wordt;
  • op of na 1 januari 2013 tot 1 januari 2016: het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de AOW-datum van de partner, zoals deze vanaf 1 januari 2013 tot en met 31 december 2015 wettelijk van toepassing was, uiterlijk tot 67 jaar;
  • op of na 1 januari 2016 tot 1 januari 2018: het Anw-hiaatpensioen wordt uitgekeerd tot de AOW-datum van de partner, zoals deze vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2017 wettelijk van toepassing was, uiterlijk tot 67 jaar;
  • op of na 1 januari 2018: het Anw-hiaatpensioen beweegt mee met de toekomstige AOW-leeftijd van de partner.

Wat kost het Anw-hiaatpensioen en hoe lang bent u verzekerd?

De premie voor het Anw-hiaatpensioen bedraagt € 21,60 bruto per maand (1 januari 2019). De verzekering voor het Anw-hiaatpensioen stopt op het moment dat u KLM verlaat. U bent dan automatisch niet meer verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen.
Bent u verzekerd voor het Anw-hiaatpensioen en…

  • …gaat u met pensioen? Dan kunt u de verzekering voortzetten, uiterlijk tot uw partner AOW gaat ontvangen.
  • …raakt u arbeidsongeschikt? Dan kunt u uw vrijwillige verzekering voor het Anw-hiaatpensioen voortzetten. Tijdens volledige arbeidsongeschiktheid zetten wij het Anw-hiaatpensioen premievrij voort. Dit geldt alleen als uw volledige arbeidsongeschiktheid op of na 1 januari 2013 is ingegaan. Dit betekent dat u zelf de premie niet meer hoeft te betalen.