Verslag online Cabine Pensioenplein 2020

Terugblik Online Cabine Pensioenplein 2020

Het online Cabine Pensioenplein 2020 was een succes! Maar liefst 600 deelnemers hadden zich aangemeld. We zijn blij dat er zoveel belangstelling was en we u op deze manier hebben kunnen informeren over de fitheid van uw pensioen. Het is een onrustige tijd en er gebeurt veel. Het heeft allemaal invloed op uw pensioen en hoe meer inzicht u hebt, hoe beter u uw eigen pensioenkeuzes kunt maken.

Online Cabine Pensioenplein 2020

De onderwerpen die tijdens het Online Cabine Pensioenplein zijn besproken, zijn ook belangrijk voor degenen die er niet bij konden zijn.

In de chat zijn veel vragen gesteld. De belangrijkste herhalen we hier. Veel vragen gingen er over de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). Het bestuur maakte bekend dat u vanaf 1 januari 2021 minder NAP voor uw inleg krijgt als gevolg van de lagere rente. In dit nieuwsbericht staat dit verder uitgelegd. 

En op uw verzoek delen we ook de presentatie van webinar 3 Uw pensioen in kaart.

Gezondheidscheck pensioenfonds

In webinar 1 liet het bestuur deze video zien met

Webinar 3 Uw pensioen in kaart

In webinar 3 hebben de pensioenmentoren laten zien welke vier stappen belangrijk zijn bij het in kaart brengen van uw pensioen. Ook is uitgelegd hoe u in Mijn planner kunt zien wat het effect is uw persoonlijke pensioenkeuzes. Hieronder kunt u de presentatie van webinar 3 downloaden.  

Tip: Raadpleeg MijnKLMPensioen voor uw persoonlijke pensioengegevens en keuzes.

  • Log in met uw DigiD op MijnKLMPensioen
  • Bekijk uw persoonlijke pensioengegevens in Mijn gegevens
  • Zie in Mijn planner wat het effect is van uw keuzes op uw pensioen.
Presentatie webinar 3 downloaden

Vragen over de NAP

  • Vanaf 1 januari 2021 krijgt u voor dezelfde inleg minder NAP. U bouwt dan dus minder pensioen in de NAP op. Dit geldt alleen voor uw nieuwe inleg en niet voor de NAP die u al hebt opgebouwd.

    De lagere rente gaat ook gebruikt worden voor de afkoop van uw NAP dat u hebt opgebouwd met de NAP-premies die u na 1 januari 2021 hebt ingelegd. De lagere rente geldt niet voor de afkoop van het pensioen dat u met uw NAP-inleg tot en met 31 december 2020 hebt opgebouwd.

  • Voor de tot nu toe opgebouwde NAP zijn er geen gevolgen. De wijziging geldt alleen voor uw nieuwe inleg vanaf 1 januari 2021.

  • Als u hetzelfde NAP-pensioen wilt blijven opbouwen, dan kunt u meer gaan inleggen. U kunt de hoogte van uw inleg wijzigen tot 1 oktober via Mijn NAP.

  • Verhoging of verlaging van uw NAP-inleg betekent een hogere of lagere NAP-uitkering. Uw NAP is een aanvulling op uw standaard bruto pensioen. In MijnKLMPensioen onder Mijn NAP bij Inleg kunt u zien hoe uw bereikbare NAP verandert bij een hogere of lagere inleg.
    Een nadeel van een hogere inleg kan zijn dat u nu minder netto te besteden hebt. Het voordeel is dat u later meer pensioen hebt.

  • Als we de pensioenen in de basisregeling en de NAP moeten verlagen (korten), dan gebeurt dit over uw al opgebouwde pensioen. Zelf sparen is iets anders dan pensioen opbouwen in de NAP. Bij de NAP kunt u bij pensionering kiezen voor een levenslange uitkering. Uw persoonlijke spaarpot keert uit tot deze leeg is. Wat in uw situatie de beste keuze is, kunt u het beste met een financieel adviseur bespreken.

  • Het is mogelijk om uw NAP voor uw pensioeningang in één keer af te kopen. De afkoopwaarde van uw NAP op het eerstvolgende afkoopmoment vindt u in MijnKLMPensioen onder Mijn NAP bij Deelname.

    Pas op het moment dat u met pensioen gaat, kunt u uw NAP levenslang of tijdelijk (tot uw AOW-leeftijd) laten uitkeren. U kunt het dan ook nog in één keer laten uitbetalen.

  • Er is geen overlijdensuitkering NAP nadat u met pensioen bent gegaan. Uw NAP wordt alleen uitgekeerd aan uw erfgenamen als u vóór uw pensioeningang via Mijn NAP (in MijnKLMPensioen) hiervoor toestemming hebt gegeven en u vervolgens vóór uw pensioeningang komt te overlijden.

  • Het pensioenfonds en KLM zijn formeel van elkaar gescheiden. Als KLM onverhoopt ophoudt te bestaan, blijft uw opgebouwde basispensioen en NAP staan bij het pensioenfonds. Het wordt aan u uitgekeerd als u met pensioen gaat of eerder als u kiest voor afkoop. Bij een faillissement van KLM is er geen toekomstige pensioenopbouw meer. Ook de verdere opbouw van de NAP stopt dan. U betaalt dan ook geen premie meer.

  • De eenmalige uitkering per eerst volgende afkoopdatum ziet u in Mijn NAP in MijnKLMPensioen. De eenmalige uitkering op uw pensioendatum ziet u in Mijn planner.

Andere pensioenvragen

  • Al opgebouwd pensioen wordt door een verlaging van uw (pensioengevend) salaris niet verlaagd. Uw nog op te bouwen pensioen wordt wel lager dan verwacht. Het is echter niet duidelijk welke maatregelen KLM gaat nemen en hoe die eruit zien. Dus wat de gevolgen voor het pensioen zullen zijn, is ook niet duidelijk.

  • Tot de KLM samen met de FNV en VNC heeft besloten hoe zij de pensioenregeling volgens het nieuwe pensioencontract willen inrichten, moeten wij ons aan de huidige regels houden.

  • Dat duurt nog een aantal jaar. Eerst komt er nieuwe wetgeving in 2022. KLM, VNC en FNV maken daarbij een vertaling naar nieuwe pensioenregeling. Daarna beoordeelt het pensioenfonds de nieuwe pensioenregeling o.a. op evenwichtigheid en gaat bij goedkeuring over tot uitvoering. Wanneer deze wordt ingevoerd is afhankelijk van de snelheid waarmee die afspraken worden gemaakt.

  • Voor het pensioen dat u tot het moment van overgang naar het nieuwe pensioenstelsel hebt opgebouwd zijn er twee mogelijkheden. De overheid geeft als standaard mee dat het opgebouwde pensioen worden omgezet naar het nieuwe systeem. Dit is echter geen vast gegeven. Als dit evenwichtiger is kunnen KLM, VNC en FNV en het pensioenfonds samen besluiten het pensioen niet om te zetten, maar te laten staan. Het verantwoordingsorgaan van het pensioenfonds zal bij dit besluitvormingsproces kritisch meekijken. Het is nu nog niet te zeggen welke variant uiteindelijk het beste zal zijn.

  • Het risico is aanwezig. Als de actuele dekkingsgraad eind december onder de 90% ligt, dan moeten we de pensioenen korten. Alle opgebouwde pensioenen en de pensioenuitkeringen worden dan met een percentage verlaagd. Dit geldt ook voor pensioenen en pensioenuitkeringen uit de NAP.

  • U hoeft zich geen zorgen te maken. Het fonds heeft voldoende geld om de pensioenen nu uit te betalen. Het klopt dat we nu financieel minder fit zijn. Daarom moeten we maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat we de pensioenen ook in de toekomst nog kunnen uitbetalen. Als het echt niet anders kan, zullen we alle pensioenen moeten korten.

  • Als u aansluitend op de KLM VVR 2020 met pensioen gaat, hoeft u niet zelf uw pensioen aan te vragen. KLM geeft uw pensioendatum aan ons door. U ontvangt bericht van ons bericht over de keuzes die u kunt maken.

    Gaat u niet aansluitend op de KLM VVR 2020 met pensioen? Geef ons dan zes maanden van tevoren uw gewenste pensioendatum door, zodat wij u op tijd kunnen informeren over de keuzes die u kunt maken.

    • Dat kan niet. De keuzes die u op uw pensioendatum maakt, staan vast.

    • Nee, uw pensioen gaat dan niet omhoog. De keuzes die u op uw pensioendatum maakt, staan vast.

    • Zolang u in Nederland woont en werkt, bouwt u AOW op. Informatie over de AOW vindt u op SVB.nl.

    Verslagen voorgaande jaren

    Via onderstaande link vindt u de verslagen van Cabine Pensioenplein de afgelopen jaren.

    Verslagen Cabine Pensioenplein