Uit dienst

Gaat u uit dienst bij KLM of KLC? Dan stopt uw pensioenopbouw automatisch. Hieronder leest u wat er standaard geregeld is en welke keuzes u hebt.

Wat is er standaard geregeld voor uw ouderdomspensioen?

Uw pensioenopbouw bij KLM-Cabinefonds stopt automatisch zodra u uit dienst gaat bij KLM/KLC. U betaalt hier ook geen premie meer voor. Als u uw pensioen niet overdraagt (zie Keuze #1) blijft uw opgebouwde pensioen bij het fonds staan. Het wordt aan u uitgekeerd vanaf de eerste dag van de maand waarin u 60 wordt. 

Wat is er standaard geregeld voor uw Netto Aanvullend Pensioen?

Hebt u ook Netto Aanvullend Pensioen (NAP) opgebouwd? Dit pensioen wordt niet overgedragen naar een nieuwe pensioenuitvoerder. Het NAP is een netto (aanvullende) regeling voor KLM-Cabinepersoneel en is bij andere pensioenuitvoerders niet bekend. Op de pensioendatum hebt u drie opties voor de uitkering van uw NAP:

  • u laat het NAP in aanvulling op het ouderdomspensioen levenslang uitkeren
  • u laat het NAP in de vorm van een tijdelijke uitkering, tot uw AOW-leeftijd, tot uitkering komen, of
  • u laat het NAP bij pensioeningang in een keer tot uitkering komen

U kunt het NAP ook op een ander (eerder) moment afkopen. U regelt dit zelf via Mijn NAP in MijnKLMPensioen. Of neem voor meer informatie contact met ons op.

Wat is er standaard geregeld voor uw partner en kinderen?

Bij uitdiensttreding zetten we – als u op dat moment een partner hebt – automatisch een deel van uw ouderdomspensioen om in partnerpensioen. Dit partnerpensioen is daarna 70% van het verlaagde ouderdomspensioen. Uw partner ontvangt dit partnerpensioen als u overlijdt. Hebben u en uw partner hier samen van afgezien? Dan is er geen partnerpensioen voor uw partner, als u overlijdt. Indien u op dat moment geen partner heeft, dan zal de omzetting achterwege blijven.

Was u verzekerd voor het facultatief partnerpensioen en/of het Anw-hiaatpensioen? Dan stoppen deze verzekeringen zodra u uit dienst gaat. De dekking vervalt daarmee.

Na uw uitdiensttreding blijft een wezenpensioen voor uw kinderen staan. Wanneer u overlijdt bedraagt het wezenpensioen voor elk kind 14% van het (verlaagde) ouderdomspensioen dat u hebt opgebouwd tot uw uitdiensttreding. Kinderen die zijn geboren nadat u uit dienst bent getreden hebben geen recht op wezenpensioen. Het wezenpensioen geldt in principe alleen voor kinderen tot 18 jaar. Als zij studeren kunnen ze tot hun 27ste recht hebben op wezenpensioen.

Welke keuzes hebt u?

#1 Uw opgebouwde pensioen overdragen

Als u van werkgever verandert en daardoor naar een andere pensioenregeling gaat, kunt u ervoor kiezen om uw opgebouwde pensioen mee te nemen. We noemen dat waardeoverdracht.

Is uw opgebouwd pensioen in 2019 hoger dan € 484,09 per jaar 
Dan beslist u zelf of u uw pensioen meeneemt. Dit kan bijvoorbeeld gunstig zijn als uw nieuwe werkgever een betere pensioenregeling heeft. Of misschien wilt u alle pensioenen bij één uitvoerder hebben. Laat uw nieuwe pensioenuitvoerder dan weten dat u uw pensioen wilt meenemen. Het meenemen van uw pensioen regelt u bij uw nieuwe pensioenuitvoerder. Wilt u uw pensioen niet meenemen? Dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel staan. Wilt u hulp bij het maken van uw keuze? Wij helpen u graag.

Is uw opgebouwd pensioen in 2019 minder dan € 484,09 per jaar en hoger dan € 2,- per jaar 
Dan zorgt Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel er automatisch voor dat uw pensioen meegaat naar uw nieuwe pensioenuitvoerder als u na 1 januari 2018 uit dienst bent gegaan. Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel checkt daarom jaarlijks bij www.mijnpensioenoverzicht.nl of u pensioen opbouwt bij een nieuwe pensioenuitvoerder. Hebt u geen nieuwe pensioenuitvoerder dan blijft uw pensioen bij Pensioenfonds KLM Cabinepersoneel.

Stopte uw pensioenopbouw na 1 januari 2019 en is uw opgebouwd pensioen lager dan €2,- per jaar
Dan krijgt u dat pensioen niet. Dat is wettelijk zo bepaald.

#2 Eerder of later uw pensioen laten uitkeren

Laat u uw opgebouwde pensioen achter bij Pensioenfonds KLM-Cabinepersoneel? Dan is het mogelijk om dit eerder (op z’n vroegst vanaf de dag waarop u 50 jaar wordt) of later (uiterlijk op uw AOW-datum) te laten ingaan. Als het pensioen eerder ingaat, wordt uw pensioenuitkering lager. Dit onder andere omdat het pensioen langer uitbetaald moet worden. Omgekeerd geldt dat als u de pensioendatum uitstelt, uw pensioenuitkering hoger wordt.

Hoe behoudt uw premievrije pensioen zijn waarde?

Als u pensioen hebt opgebouwd bij het KLM Cabinefonds maar geen deelnemer meer bent in het fonds, dan hebt u een premievrij pensioen bij het fonds. Uw premievrije pensioen verhogen wij jaarlijks voorwaardelijk op basis van de stijging van de prijzen (prijsindex). Dit is afhankelijk van de financiële situatie van het pensioenfonds. Het bestuur van het fonds beslist jaarlijks of, en zo ja in welke mate, verhoging mogelijk is. De toeslagverlening wordt gefinancierd uit beleggingsrendement.

Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP)

Deze nieuwe regels voor kleine pensioenen gelden  niet voor de Netto Aanvullende Pensioenregeling (NAP). U kunt er nog voor steeds voor kiezen om uw deelname aan de NAP-regeling te beëindigen en de NAP af te kopen. Dit kan in januari of juli van ieder jaar. Het afkopen van uw NAP regelt u via Mijn NAP in MijnKLMPensioen.

Wilt u weten hoe uw pensioensituatie eruit ziet?

Zolang u pensioen hebt staan bij het KLM Cabinefonds, kunt u voor inzicht in uw pensioensituatie MijnKLMPensioen raadplegen. Jaarlijks vindt u hier ook uw Uniform Pensioenoverzicht. Een keer in de vijf jaar ontvangt u het Uniform Pensioenoverzicht ook per post wanneer u hiervoor hebt gekozen. Uiteraard kunt u daarnaast met al uw vragen terecht bij de afdeling Pensioenservice via telefoonnummer 020 426 62 30. Mailen kan ook: pensioenservice@klmcabinefonds.nl.